Cogydd wedi marw yn ei gwsg

  • Cyhoeddwyd

Clywodd cwest sut y bu farw cogydd ifanc talentog wedi iddo ddioddef trawiad yn ei gwsg.

Fe ddaethpwyd o hyd i Scott Torrens, 21 oed, yn farw ddau ddiwrnod cyn yr oedd i fod i gystadlu yn rownd rhanbarthol Cogydd Cenedlaethol Cymru ym mis Tachwedd.

Fe gafodd y gystadleuaeth ei chanslo fel arwydd o barch.

Dyma oedd yr ail drasiedi i daro'r teulu gan bod ei frawd hŷn Aaron wedi cael ei ladd mewn damwain car yn 2009, yn 20 oed.

Clywodd cwest yn Rhuthun bod Scott, oedd yn gweithio ym mwyty Cae Howell ger Yr Orsedd, wedi gweithio shifft 17 awr cyn mynd i'r gwely.

Fe sylweddolodd ei fam a'i dad bod rhywbeth o'i le pan fethon nhw â chael ateb yn ei fflat yn Ffordd Rhosddu, Wrecsam.

Datgelodd archwiliad postmortem ei fod wedi dioddef 'trawiad dros nos', sef cyflwr y cafodd ddiagnosis ohono yn 2008.

Fe benderfynodd y crwner, John Gittins, bod Mr Torens wedi marw o achosion naturiol.