Adroddiad wedi gwrthdrawiad croesfan

  • Cyhoeddwyd
tren wedi'r ddamwain
Disgrifiad o’r llun,
Y tren yn dilyn y gwrthdrawiad fis Gorffennaf y llynedd

Roedd system waith croesfan lle digwyddodd gwrthdrawiad rhwng trên a threlar fferm yn 'anniogel', meddai adroddiad i'r digwyddiad.

Roedd 140 o deithwyr ar y trên Arriva Cymru oedd ar ei ffordd o Birmingham i Aberystwyth a Phwllheli fis Gorffennaf y llynedd.

Cafodd rhai eu hanafu wedi i'r trên daro trelar tractor ar groesfan ffarm Plas Buttington ger y Trallwng.

Fe gafodd dau eu cludo i'r ysbyty, a chafodd gyrrwr y tractor a dau oedd yn sefyll gerllaw fan anafiadau.

Roedd difrod sylweddol i flaen y trên, yn ôl adroddiad y Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Rheilffordd (RAIB).

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad toc cyn hanner dydd ar Orffennaf 26 y llynedd.

Y diwrnod hwnnw, roedd y groesfan yn cael ei defnyddio gan gerbydau oedd yn paratoi ar gyfer y cynhaeaf.

Roedd person wedi ei gyflogi i sefyll wrth y groesfan er mwyn ffonio'r signalwr a rheoli'r giatiau.

System 'anniogel'

Meddai RAIB: "Fe ddigwyddodd y ddamwain gan fod y system waith ar y groesfan yn anniogel, gan arwain at fodd aneffeithiol o reoli cerbydau dros y groesfan, a defnydd cyson o'r groesfan heb roi gwybod i'r signalwr.

"Fe dorrodd y system hon i lawr."

Ychwanegodd yr adroddiad bod diffyg mewn "ffactorau rheolaeth sylfaenol".

Dywedodd nad oedd y rheolwr cynhaeaf wedi gweithredu system waith ddiogel effeithiol, ac nad oedd proses asesu risg Network Rail yn delio'n ddigonol â chyfnodau prysur ar groesfannau o'r fath.