S4C i lansio sianel manylder uwch eto?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd gwasanaeth Clirlun S4C ei ddirwyn i ben yn 2012 er mwyn arbed arian

Mae Prif Weithredwr S4C wedi dweud bod y sianel yn gobeithio lansio gwasanaeth manylder uwch (HD) erbyn 2016.

Wrth roi tystiolaeth i aelodau Cynulliad fore Iau, dywedodd Ian Jones eu bod am lansio'r sianel ar deledu lloeren.

Roedd gan S4C sianel manylder uwch - S4C Clirlun, oedd yn cael ei ddarlledu ar Freesat - ond cafodd ei dynnu oddi ar yr awyr yn 2012 er mwyn arbed arian.

Yn ogystal â sianel newydd, dywedodd Mr Jones a'r Cadeirydd Huw Jones, bod angen mwy o ddiogelwch ariannol ac annibyniaeth golygyddol.

'Sicrhau cyllid digonol'

Cafodd Clirlun ei lansio gan S4C yn 2010, ond daeth i ben yn 2012 fel rhan ymgais gan y sianel i arbed arian.

Ar y pryd, dywedodd Huw Jones y byddai'n arbed £1.5m y flwyddyn i S4C.

Ddydd Iau, dywedodd Ian Jones wrth ACau bod y sianel yn bwriadu lansio gwasanaeth manylder uwch newydd ar deledu lloeren erbyn 2016.

Roedd Mr Jones a Huw Jones yn rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

Pan ofynnwyd am ddyfodol S4C a'r berthynas gyda'r BBC, dywedodd Huw Jones mai mater i wleidyddion oedd penderfynu ar lle mae'r atebolrwydd.

Ond ychwanegodd mai'r cwestiwn allweddol oedd "sut mae sicrhau cyllid digonol i alluogi i S4C ddarparu gwasanaeth o safon uchel y mae siaradwyr Cymraeg a phobl Cymru yn ei haeddu?"

O ran y cytundeb gyda'r BBC, dywedodd: "Y prif bryder yw bod y cytundeb gyda'r BBC yn dod i ben yn 2017, felly mae'n hollbwysig bod dealltwriaeth glir ynglŷn â'r hyn sy'n digwydd ar ôl 2017."

Straeon perthnasol