Gwahardd cyn-reolwr uned gofal am gamymddwyn

  • Cyhoeddwyd
Nyrs generic
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyn-reolwr uned gofal wedi cael ei gwahardd am "gamymddwyn o natur ddifrifol"

Mae cyn-reolwr uned gofal i oedolion ag anableddau dysgu yn Aberystwyth wedi ei gwahardd rhag bod ar y gofrestr nyrsio.

Roedd lluniau ohoni yng ngwely dyn ac anableddau dysgu.

Dywedodd Sarah-Anne Baldwin mai chwarae gêm cuddio oedd hi gyda'r dyn oedd oddeutu 30 oed, yn uned gofal Bryn Siriol ym Mhenparcau, Aberystwyth.

Darganfod lluniau

Darganfuwyd lluniau ar gyfrifiadur yn yr uned yn dangos ei bod hi yng ngwely'r dyn gafodd ei gyfeirio ato fel defnyddiwr gwasanaeth 'X' gydol gwrandawiad y Cyngor Nyrsio a Bydwragedd.

Roedd rhai o'r lluniau yn dangos Mrs Baldwin o dan y cwrlid gydag X, yn dal ei ddwylo yn ogystal â chofleidio.

Mewn lluniau eraill roedd yn edrych fel bod X yn ceisio cusanu Mrs Baldwin ar ei boch.

Ymddiswyddodd Mrs Baldwin o'r uned yn Hydref 2010, cyn i'r lluniau ymddangos.

Yn ogystal roedd hi wedi cael ei chyhuddo o fethu a gofyn am gyngor meddygol pan wrthododd claf arall gymryd meddyginiaeth bedair gwaith yn 2010.

Barnodd y panel bod hwn yn "gamymddwyn o natur ddifrifol" a'i bod hi wedi "dwyn gwarth ar yr alwedigaeth."

'Disgwyliadau amhriodol'

Dywedodd Cheryl Beach, cadeirydd y panel bod y lluniau yn dangos tystiolaeth gref.

Meddai: "Roedd y panel yn cysidro bod ymddygiad Mrs Baldwin gyda X yn gallu ei gymysgu.

"Gallai hyn arwain at X yn ffurfio disgwyliadau amhriodol o sut i ymddwyn, nid yn unig gyda Mrs Baldwin, ond aelodau eraill o'r staff ac unrhyw berson arall roedd yn dod ar draws yn cynnwys - defnyddwyr eraill y gwasanaeth."

Mewn cyflwyniad ysgrifenedig roedd Mrs Baldwin wedi gwadu'r cyhuddiadau.

Dywedodd elusen Mencap, perchnogion yr uned gofal, eu bod yn croesawu'r dyfarniad.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol