Morglawdd Hafren: Rheolwr yn sefydlu cwmni newydd

  • Cyhoeddwyd
morglawdd Hafren
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cefnogwyr y cynllyn yn dweud y gallai'r morglawdd yn yr Hafren ddarparu 5% o anghenion trydan y DU

Mae'r BBC yn deall bod ail reolwr o fewn chwe mis wedi cefnu ar gwmni Hafren Power.

Roedd Mike Davies wedi cael ei benodi ym mis Tachwedd ond mae wedi torri cysylltiad â'r cwmni ac yn bwriadu dechrau busnes newydd sbon er mwyn ceisio bwrw mlaen gyda'r cynllun gwerth £25 biliwn i adeiladu morglawdd ar draws yr Hafren.

Yn ymestyn o Drwyn Larnog ger Penarth ym Mro Morgannwg i Brean ger Western Super Mare, mae cefnogwyr y cynllun yn credu y gallai'r morglawdd 11 milltir ddarparu hyd at 5% o holl drydan y DU.

Roedd yr honiadau wedi cael eu gwrthod gan Lywodraeth Prydain a phwyllgor o aelodau seneddol ym mis Mehefin y llynedd.

Doedden nhw ddim wedi cael eu hargyhoeddi y byddai'r datblygiad yn fuddiol i'r economi nac i'r amgylchedd.

Ychwanegon nhw nad oedd y ddadl dros y môrglawdd wedi ei phrofi ac nad oedd Hafren Power eto "wedi darparu tystiolaeth gadarn ac annibynnol o ddichonoldeb economaidd, amgylchedd a thechnolegol y cynllun".

Fe ymddiswyddodd prif gyfranddaliwr cwmni Hafren Power, Richard Bazley, o'r bwrdd, wedi i BBC Cymru ddatgelu ei fod wedi mynd yn fethdalwr dair gwaith.

Fe adawodd pedwar aelod blaenllaw o'r bwrdd ddiwedd y llynedd gan gynnwys y cadeirydd a'r rheolwr gyfarwyddwr.

Fe gafodd Mike Davies ei benodi fel rheolwr gyfarwyddwr dros dro ym mis Tachwedd, ond mae wedi gadael yn ddiweddar gan gyfeirio at broblemau gyda Hafren Power.

Mae rwan wedi creu cwmni newydd, o'r enw Severn Tidal Energy.

Mae'n bwriadu bwrw ymlaen gyda'r cynllun i adeiladu môrglawdd, gan ddweud fod y ddadl economaidd yn parhau'n un dilys.