Penodi Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

  • Cyhoeddwyd
Trevor Purt
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i'r Athro Purt ddechrau yn ei rôl fis Mehefin

Yr Athro Trevor Purt yw Prif Weithredwr newydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Daeth y cyhoeddiad brynhawn dydd Mawrth. Mae'r Athro Purt yn gwneud yr un swydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar hyn o bryd.

Mae disgwyl iddo symud i ogledd Cymru i ddechrau ei swydd newydd fis Mehefin eleni.

Dywedodd Trevor, a ymunodd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ym mis Medi 2009: "Rwy'n drist fy mod i'n gadael gan i mi fwynhau fy amser gyda'r Bwrdd Iechyd Prifsgol yn fawr. Ond teimlaf mai dyma'r amser i wynebu her newydd yn y gogledd.

"Rydym wedi mynd ymhell yn ystod y pedair blynedd a hanner diwethaf ac mae rhagor i'w wneud o hyd i sicrhau bod Hywel Dda yn sefydlu'r gwasanaethau iawn yn y lle iawn er mwyn darparu gofal iechyd o'r radd flaenaf.

"Mae gen i bob ffydd yn fy nghyfarwyddwyr gweithredol, y tîm rheoli ehangach, ac yn Karen Howell a fydd yn gweithredu fel prif weithredwr dros dro er mwyn parhau i sicrhau bod ein gwasanaethau'n datblygu.

"Rydym wedi wynebu sawl her, a hoffwn ddiolch yn bersonol i'r holl staff am eu hymrwymiad - chi yw ased pwysicaf y bwrdd iechyd prifysgol."

'Amseroedd anodd'

Dywedodd Chris Martin, cadeirydd y bwrdd: "Trevor oedd prif weithredwr y bwrdd iechyd integredig newydd a llwyddodd i arwain y sefydliad drwy amseroedd anodd.

"Yn ystod ei amser wrth y llyw rydym wedi gweld gwelliannau sylweddol o safbwynt ansawdd a pherffomiad dan ei arweiniad cadarn. Mae'n ddrwg gennym ei weld yn gadael ond dymunwn bob lwc iddo yn ei rôl newydd."

Fe gamodd cadeirydd a phrif weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o'r neilltu fis Mehefin y llynedd wedi cyhoeddiad adroddiad beirniadol.

Fe wnaeth ymchwil ddarganfod "methiannau rheoli sylweddol" o fewn y bwrdd iechyd a bod hynny'n rhoi iechyd cleifion mewn perygl.

Fis Medi fe gafodd Dr Peter Higson ei benodi'n gadeirydd newydd ar y bwrdd.