Cyngor yn tynnu'n ôl o gynllun bandstand Aberystwyth

  • Cyhoeddwyd
Cynllun bandstand
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gwrthwynebiad yn lleol i'r cynllun i adeiladu bandstand newydd

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi penderfynu peidio parhau gyda chynllun gwerth £1m i adeiladu bandstand newydd yn Aberystwyth.

Roedd y cyngor wedi cymeradwyo'r cynllun ar ôl i stormydd daro prom Aberystwyth ym mis Ionawr.

Dywedodd y cyngor eu bod wedi penderfynu peidio bwrw ymlaen oherwydd "costau ychwanegol sylweddol".

Ychwanegodd y byddai nawr yn ystyried nifer o opsiynau eraill all gael eu cwblhau o fewn cyllideb y cyngor cyn mis Mawrth 2015.

Gwrthwynebiad

Mae'r bandstand presennol wedi bod yn atyniad amlwg ar y prom ers 1935, ac roedd dros 2,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu ei ddymchwel.

Cafodd cynllun i adeiladu bandstand newydd, gyda dau lawr a bwyty, eu cymeradwyo gan bwyllgor cynllunio'r cyngor ym mis Chwefror.

Roedd £918,000 o Gronfa Datblygu'r Ardal wedi ei glustnodi ar gyfer y datblygiad, wedi i £130,000 gael ei roi am archwiliad o'r hen adeilad ym mis Chwefror 2013.

Er hynny, dywedodd y cyngor ddydd Mawrth na fyddai'r cynllun yn mynd yn ei flaen oherwydd costau ychwanegol.

'Costau ychwanegol'

Ffynhonnell y llun, Hayley Green
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r hen fandstand wedi bod yn atyniad amlwg ar y prom ers 1935

"Yn dilyn adolygiad o'r cynllun a chostau cynyddol, cafodd ei ragweld y byddai'r cynllun yn golygu costau ychwanegol sylweddol i'r Cyngor ar gyfnod pan mae cytundebau tendro a phrisiau ar gyfer cynlluniau cyfalaf yn Aberystwyth yn cynyddu," meddai llefarydd.

"Roedd y Cyngor hefyd yn ymwybodol o wrthwynebiad cyhoeddus cryf i'r cynllun.

"Bwriad y Cyngor yw ail-ystyried y cynlluniau i weld os oes opsiwn all gael ei gwblhau cyn Mawrth 2015 ac o fewn ei gyllideb."

Cafodd Aberystwyth ei enwi yn ardal adfywio yn 2009 ac fe gafodd £10.3m i wneud hynny yn 2010.

Ers hynny mae cynlluniau fel ffordd gyswllt rhwng Prifysgol Aberystwyth a'r Llyfrgell Genedlaethol, a gwasanaeth bws newydd wedi elwa o'r arian.