Gwasanaeth difa pla Cyngor Sir Fynwy ar fin dod i ben

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi y bydd eu gwasanaeth difa pla yn dod i ben ddiwedd mis Mawrth oherwydd pwysau ariannol difrifol ar goffrau'r cyngor.

Mae'r cyngor yn wynebu arbedion o £9m yn y flwyddyn ariannol 2014/15, a fydd y gwasanaeth difa pla ddim ar gael yn y sir o Ebrill 1 ymlaen.

Yn ôl datganiad gan y cyngor, fe ddylai trigolion sydd angen gwasanaeth difa pla fynd ar y we neu edrych am gwmnïau lleol i wneud y gwaith unwaith bydd eu gwasanaeth yn dod i ben.

Mae'r cyngor wedi clustnodi £10,000 fel cymorth i drethdalwyr sydd angen archwilio achos pla yn eu cartrefi pan nad yw achos y broblem yn un amlwg i'w darganfod.