Prif Weithredwr newydd y Mudiad Meithrin

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBydd Gwenllian yn ymgymryd ag awenau'r Mudiad ddechrau Medi

Mae Swyddogion Cenedlaethol Mudiad Meithrin wedi cyhoeddi eu bod nhw wedi penodi Dr Gwenllian Lansdown Davies i olynu Hywel Jones fel Prif Weithredwr newydd y Mudiad.

Daw Ms Davies o Fangor yn wreiddiol ac erbyn hyn wedi ymgartrefu yn Sir Drefaldwyn.

Astudiodd Ffrangeg a Sbaeneg yn Rhydychen a byw am gyfnod yn Galisia cyn cwblhau gradd Meistr a Doethuriaeth mewn Athroniaeth Wleidyddol yng Nghaerdydd ble bu hefyd yn diwtor gwleidyddiaeth.

Ar ôl cael ei hethol i Gyngor Sir Caerdydd yn 2004, treuliodd gyfnod yn gweithio fel Rheolwr Swyddfa Leanne Wood AC yn y Rhondda cyn cael ei phenodi'n Brif Weithredwr Plaid Cymru yn 2007.

Ers 2011, bu'n gweithio i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel Swyddog Cyhoeddiadau ac fel Cynorthwyydd Golygyddol y cyfnodolyn Gwerddon.

'Braint ac anrhydedd'

Mae Ms Davies yn ymwneud â nifer o fudiadau gwirfoddol fel Cylch Llên Maldwyn, Merched y Wawr ac Archif Wleidyddol y Llyfrgell Genedlaethol. Mae ganddi ddwy ferch fach ac mae'n byw gyda'i gŵr ar fferm ym mhentref Llanerfyl.

"Mae'n fraint ac yn anrhydedd cael fy mhenodi i'r swydd hon a gweithio i Fudiad sydd yn rhan mor allweddol o fywyd Cymru," meddai Ms Davies. .

"Ble bynnag mae 'na blant, fe ddylai'r Mudiad - ac felly'r Gymraeg - fod yno er mwyn cynnig cychwyn cadarn i blant bach ar ddechrau siwrne anturus bywyd".

Fe fydd hi'n cychwyn ar ei swydd ddechrau mis Medi.

Bydd Hywel Jones, sydd wedi bod yn Brif Weithredwr ar y Mudiad ers 1993 yn ymddeol ddiwedd mis Awst eleni.