Penderfynu newid llwybr ras feicio

  • Cyhoeddwyd
Etape Cymru 2013Ffynhonnell y llun, Wiggle Etape Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Y llynedd fe gafodd hoelion eu taflu ar dri lle ar hyd llwybr y ras

Fe fydd llwybr ras feicio yn cael ei newid wedi i hoelion gael eu gadael ar lwybr ras y llynedd.

Daeth 2,000 o gystadleuwyr i ras Etape Cymru yn Wrecsam a Sir Ddinbych ym mis Medi 2013 ar gyfer y ras 88 milltir (142km).

Yn dilyn y digwyddiad gyda'r hoelion fe gafodd dwsinau o gystadleuwyr byncjars.

Mae Cyngor Sir Ddinbych hefyd wedi penderfynu symud y digwyddiad ymlaen wythnos fel nad yw'n cyd-fynd â gweithgareddau amaethyddol.

Y llynedd fe gafwyd cwynion am fod nifer o ffyrdd yr ardal wedi eu cau oherwydd y ras.

Dechreuodd y ras yn 2013 ar gwrs rasio ceffylau Bangor Is-y-coed, ond eleni mae'r cyngor wedi dewis cynnal y cymalau agoriadol a chlo ar lwybrau gwahanol fel mai dim ond am rannau o'r dydd y bydd angen cau ffyrdd.

Dywed adroddiad gan y cyngor y bydd y ras yn digwydd ar Fedi 14, 2014 - wythnos yn ddiweddarach nag yn 2013.

Roedd y ras y llynedd yn werth oddeutu £500,000 i'r economi leol.

Dywed yr adroddiad hefyd bod y cyngor wedi ystyried llwybrau gwahanol yn dilyn pryderon a godwyd gan drigolion lleol.

Mewn cyfarfod ddydd Mawrth bu cynghorwyr yn trafod y mesurau a'r newidiadau sydd wedi eu gwneud er mwyn ateb pryderon y cyhoedd cyn penderfynu cymeradwyo'r argymhellion.