Cyngor canser symudol i ddynion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Tenovus
Disgrifiad o’r llun, Bydd y ManVan yn cynnig 160 o sesiynau amrywiol bob mis ar draws Cymru

Bydd cerbyd arbennig sy'n cynnig cefnogaeth i ddynion sydd â chanser y prostad neu geilliau yn dechrau teithio o gwmpas Cymru ddydd Mawrth.

Y 'ManVan' yw'r gwasanaeth symudol cynta' o'i fath yn y DU, ac mae'r adnodd yn cael ei lansio'n swyddogol ym Merthyr Tudful.

Elusen ganser Tenovus sy'n gyfrifol am y ManVan mewn partneriaeth gyda dwy elusen arall, sef Prostate Cancer UK a Tashwedd (Movember).

Cartref symudol Americanaidd wedi ei addasu yw'r ManVan sydd yn 38 troedfedd o hyd. Bydd yn cynnig cwnsela un-i-un, cwnsela i gyplau, a chefnogaeth i grwpiau sydd wedi cael profiadau yn ymwneud â chanser y prostad neu geilliau.

Bydd hefyd yn cynnig cyngor iechyd i ddynion sy'n diodde' ac sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig neu ardaloedd sy'n anodd eu cyrraedd.

Dywed y trefnwyr eu bod yn ymwybodol nad yw dynion yn aml yn gyfforddus yn siarad am eu pryderon, felly nod y ManVan yw darparu lle preifat i wneud pethau'n haws iddyn nhw.

Disgrifiad, Ben Price fu'n holi mwy am y ManVan.

Pob blwyddyn yng Nghymru mae bron i 2,600 o ddynion yn cael diagnosis o ganser y prostad neu geilliau.

Mae nifer yr achosion 35% yn uwch yng Nghymru nag yn Lloegr.

Bydd y ManVan yn cynnal 80 o sesiynau cwnsela ac 80 sesiwn cynghori iechyd a lles bob mis, a bydd yn ymweld â chymuned newydd yng Nghymru bob dydd, gyda'r nod o fynd â'r gwasanaeth hanfodol i le bynnag mae'r angen.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol