Dwy ysgol newydd i Ddinbych y Pysgod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bydd y ddwy ysgol yn cael eu sefydlu ar safle Ysgol Fabanod ac Ysgol Gynradd Dinbych y Pysgod

Bydd dwy ysgol gynradd newydd yn cael eu sefydlu yn Ninbych y Pysgod, wedi buddsoddiad o £8.37 miliwn gan Gyngor Sir Benfro a Llywodraeth Cymru.

Bydd un ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant 3-11 oed ar safle'r ysgol gynradd bresennol yn y dre.

Ac fe fydd un ysgol cyfrwng Saesneg, eto ar gyfer 3-11 oed, yn cael ei adeiladu drws nesaf i'r ysgol bresennol.

Bydd yr ysgol cyfrwng Cymraeg yn dal 210 o ddisgyblion, gan gynnwys dosbarth meithrin i 30 o blant, ardal dawel ac adnoddau chwarae tu allan.

Galw cynyddol

Fe gafodd gwaith adnewyddu ei gynnal ar yr ysgol yn 2006 ac felly mae pob dosbarth â mynediad allanol.

Mae ffurfio ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn deillio o'r galw cynyddol am addysg Gymraeg yn ne'r sir a'r datblygiad naturiol i addysg uwchradd Gymraeg.

Mae ffrwd Gymraeg wedi bodoli yn Ysgol Gynradd Dinbych y Pysgod ond mae sawl un wedi bod yn galw am sefydlu ysgol gyfan gwbl Gymraeg.

Mae ymgyrchu brwd hefyd wedi bod i geisio sefydlu Ysgol Uwchradd cyfrwng Cymraeg yn ne'r sir.

Ar hyn o bryd mae disgyblion de'r sir yn gorfod teithio i Grymych os ydyn nhw am gael eu haddysg uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Fe fydd cais cynllunio yn cael ei gyflwyno ar gyfer adeiladu'r ysgol cyfrwng Saesneg fydd yn dal 318 o ddisgyblion.

'Newyddion gwych'

Fe fydd uned dau ddosbarth ar gyfer plant ag anghenion arbennig, dosbarth meithrin ar gyfer 30 o blant a lle i 15 mewn dosbarth derbyn/meithrin.

Bydd clwb brecwast dyddiol a chlybiau ar ôl ysgol ac amser cinio sy'n bodoli yn Ysgol Babanod ac Ysgol Gynradd Dinbych y Pysgod yn parhau yn y ddwy ysgol newydd.

Yn ôl y cynghorydd, Ken Rowlands: "Mae'n newyddion gwych i Ddinbych y Pysgod. Bydd y ddwy ysgol newydd hyn yn darparu'r dechrau addysgol gorau mewn bywyd i blant yr ardal."

Fe gafodd y cynlluniau eu cymeradwyo gan Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, a dywedodd: "Mae sefydlu'r ysgolion newydd yn hybu darpariaeth addysg o safon uchel, gydag adnoddau pwrpasol ar gyfer ysgolion yr 21ain ganrif."

Os caiff y ceisiadau cynllunio eu cymeradwyo, fe fydd yr ysgolion yn agor erbyn Medi 2016, ac fe fydd disgyblion yn cael dewis symud i ba bynnag un o'r ddwy ysgol.

Straeon perthnasol