Canfod 169,000 litr o alcohol anghyfreithlon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gwasanaeth Cyllid a Thollau
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr uned ddiwydianol mewn parc busnes yng Nghaerdydd ei harchwilio ar Fawrth 18

Mae'r Gwasanaeth Cyllid a Thollau wedi dod o hyd i 169,000 litr o alcohol anghyfreithlon yng Nghaerdydd, ac mae dyn wedi cael ei arestio mewn cysylltiad â'r darganfyddiad.

Mae'n debyg mai hwn ydi'r darganfyddiad mwyaf o alcohol anghyfreithlon yng Nghymru erioed.

Yn ôl y Gwasanaeth Cyllid a Thollau, mae'r gwin, cwrw a gwirodydd yma yn gyfystyr â gwerth £303,000 o drethi sydd heb eu talu.

Parc Busnes

Cafodd uned ddiwydiannol mewn parc busnes yng Nghaerdydd ei harchwilio ar Fawrth 18 ac fe ddaeth swyddogion o hyd i alcohol anghyfreithlon fyddai wedi llenwi wyth o flychau dal llwyth 40 troedfedd o hyd.

Roedd yr alcohol wedi ei osod ar baledi pren, ac mae'r Gwasanaeth Cyllid a Thollau o'r farn fod y nwyddau ar fin cael eu dosbarthu drwy dde Cymru.

170,000 litr o alcohol

Dywedodd Colin Spinks o adran ymchwiliadau troseddol Gwasanaeth Cyllid a Thollau: "Mae'r darganfyddiad wedi atal bron i 170,000 litr o alcohol anghyfreithlon rhag cyrraedd y farchnad agored, ac mae hyn yn golygu ein bod yn helpu i amddiffyn busnesau gonest sydd yn wynebu bygythiad gan ymddygiad o'r fath."

"Rydym yn benderfynol o roi diwedd ar y gweithgaredd anghyfreithlon yma sydd yn costio oddeutu £1.2 biliwn mewn trethi sydd heb eu talu yn flynyddol, ac fe fyddwn yn galw ar unrhyw un sydd â gwybodaeth am y fasnach mewn alcohol anghyfreithlon i gysylltu gyda Gwasanaeth Cyllid a Thollau wrth ffonio 0800 59 5000."

Mae dyn wedi ei ryddhau ar fechnïaeth ac mae ymholiadau'r awdurdodau yn parhau.