Ysbytai Cymru 'yn fwy diogel'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ffordd mae data cyfraddau marwolaethau yn cael ei gasglu wedi'i newid.

Mae 'na arwyddion calonogol bod ysbytai Cymru yn dod yn fwy diogel, yn ôl dirprwy prif swyddog meddygol Cymru.

Roedd Dr Chris Jones yn siarad wrth i'r wybodaeth ddiweddaraf ar gyfraddau marwolaethau yn ysbytai Cymru gael ei gyhoeddi.

Mae penaethiaid y GIG wedi cyhoeddi fersiwn 'Cymreig' o'r wybodaeth, am y tro cyntaf, sydd wedi'i addasu i gymryd i ystyriaeth gwahaniaethau cymdeithasol ac economaidd rhwng Cymru a Lloegr.

O dan y mesurau newydd 'Cymreig', mae chwech ysbyty wedi sgorio'n uwch na'r cyfartaledd ar gyfer marwolaethau.

Fe fydd arolwg yn cael ei gynnal gan arbenigwr annibynnol er mwyn sefydlu a ydi'r ffigyrau angen ymchwiliad pellach.

Dywedodd Dr Jones: "Dwi'n credu bod tystiolaeth gref bod ein hysbytai yn dod yn fwy diogel. Mae pethau fel cyfraddau heintiadau yn gostwng. Mae 'na nifer o fesurau sy'n fesurau uniongyrchol o safon, sy'n dangos gwelliant sylweddol yn y blynyddoedd diweddar."

Y chwech ysbyty fydd yn cael eu cyfraddau marwolaethau 'Cymreig' wedi'u hadolygu gan arbenigwyr ystadegau annibynnol yw Ysbytai Nedd Port Talbot, Tywysog Charles, Singleton, Brenhinol Morgannwg, Cyffredinol Gorllewin Cymru a Wrecsam Maelor.

Fe fydd yr adolygiad yn cael ei gynnal gan yr Athro Stephen Palmer o Brifysgol Caerdydd.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Darkeford: "Mae'r GIG yng Nghymru angen gwybodaeth glinigol dibynadwy, o safon uchel, fel bod modd asesu safon y gwasanaethau mae'n ei gynnig, a gwneud gwelliannau lle bod angen."

Straeon perthnasol