Ffrae dros ariannu trydaneiddio'r rheilffyrdd yn parhau

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae ffynonellau yn Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod wedi cytuno ar "drefn" talu am drydaneiddio ond y dylai Llywodraeth San Steffan dalu'r bil, ond mae Ysgrifennydd Cymru yn dweud fel arall.

Mae "trywydd archwilio" dogfennau'n dangos bod Llywodraeth Cymru wedi cytuno i dalu am drydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd, meddai Ysgrifennydd Cymru.

Dywedodd David Jones y gallai ffrae ariannu arwain at oedi cyn uwchraddio lein First Great Western i Abertawe.

Mae Llywodraeth Cymru wedi galw arno i gyhoeddi unrhyw ohebiaeth er mwyn profi ei honiad.

Eisoes mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi mynnu y dylai Llywodraeth San Steffan dalu am y prosiect a bod gweinidogion San Steffan wedi dweud hyn.

Gohebiaeth

Mae gohebiaeth rhwng y ddwy lywodraeth, manylion ddaeth i ddwylo BBC Cymru, yn dangos eu bod wedi cytuno pecyn ariannu yn 2012.

Rhan o'r cytundeb oedd y byddai ffïoedd defnyddio cledrau yn talu am uwchraddio Rheilffyrdd y Cymoedd.

Mae ffynonellau yn Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod wedi cytuno ar "drefn" talu am drydaneiddio ond y dylai Llywodraeth San Steffan dalu'r bil.

Yn 2012 cyhoeddodd Llywodraeth San Steffan gynllun trydaneiddio y lein i Abertawe a Rheilffyrdd y Cymoedd ar gost o £350m.

Erbyn hyn, mae'n dweud y byddai seilwaith Rheilffyrdd y Cymoedd yn costio £588m.

Dywedodd David Jones,Ysgrifennydd Cymru: "Mae 'na drywydd archwilio cyflawn o'r trafod rhwng Llywodraeth Cymru a'r Adran Drafnidiaeth sy'n dangos yn hollol glir mai Llywodraeth Cymru fyddai'n talu am Reilffyrdd y Cymoedd.

Llywodraeth San Steffan, meddai, fyddai'n talu am uwchraddio'r lein rhwng Llundain a Chaerdydd a rhwng Pen-y-bont ac Abertawe.

"Rydym yn awyddus iawn i gadw at y fargen ac yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru'n chwarae ei rhan," meddai.

Mewn cyfweliad yn Hydref 2013 dywedodd David Cameron: "Llywodraeth San Steffan sy'n ariannu trydaneiddio'r lein i Abertawe ac, wrth gwrs, Rheilffyrdd y Cymoedd."

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru: "Ni all Llywodraeth Cymru wadu beth oedd y trefniant ... mae'r cyfan ar ddu a gwyn ..."

Yn y cyfamser, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Dyw'r llywodraeth erioed wedi cytuno i ariannu trydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd ... dyw seilwaith rheilffyrdd ddim yn fater sydd wedi ei ddatganoli.

"Mae Mr Cameron sawl gwaith yn gyhoeddus wedi dweud y byddai ei lywodraeth yn ariannu'r prosiect hollbwysig hwn."

Cynllun Busnes

Mae cynllun busnes strategol Network Rail ar gyfer 2014-19 yn dweud y bydd Llywodraeth Cymru'n talu £28m o "gostau cyllido" ar gyfer Rheilffyrdd y Cymoedd.

Dywedodd llefarydd: "Er mwyn cyrraedd y cam nesaf a sicrhau y bydd y cynllun yn ei le erbyn 2019 mae angen cadarnhad bod ariannu'r prosiect yn gant y cant."

Straeon perthnasol