Dioddefwr 'heb gytuno i gael rhyw'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunMae Nigel Evans, 56 oed, yn gwadu'r cyhuddiadau

Mae dyn sy'n honni bod cyn lefarydd Tŷ'r Cyffredin, Nigel Evans, wedi'i dreisio, wedi dweud wrth y llys nad oedd wedi cytuno i gael rhyw gyda'r AS.

Mae'r dyn, sy'n ei ugeiniau cynnar, yn honni iddo ddeffro i ddarganfod Mr Evans ar ei ben, a'i fod wedi cael ei dreisio wrth iddo orwedd yno "mewn sioc".

Mae'n debyg bod yr achos wedi digwydd wedi parti yn nhŷ Aelod Seneddol Ribble Valley.

Mae Nigel Evans, 56 oed, yn gwadu'r naw cyhuddiad o droseddau rhywiol yn ei erbyn.

'Penderfyniad gwael'

Dydd Mercher, fe gyfaddef y dyn ei fod yn "benderfyniad gwael" i fynd i wely Mr Evans, a'i fod yn "wirion", wrth edyrch yn ôl ar y peth.

Gofynnodd Peter Wright QC, ar ran yr amddiffyn, iddo beth roedd o'n ei feddwl o'r digwyddiad.

Dywedodd y dyn: "Fe wnes i resymu gyda fy hun, fy mod wedi nabod y dyn hwn ers 18 mis, ac roedden ni ond wedi cael un digwyddiad yn unig oedd yn amhriodol. Roedden ni'n ffrindiau ac ro'n i wedi rhannu gwelyau gyda ffrindiau a doedd hynny byth yn golygu rhywbeth rhywiol."

"Ond doedd y ffrindiau hynny ddim yn ddyn canol oed oedd yn hoyw yn agored?" gofynnodd Mr Wright.

"Na", meddai'r dyn.

Fe ddywedodd y tyst ei fod rhywle "rhwng bod yn tipsi ac yn feddw" pan ar ei ben ei hun gyda Mr Evans wedi'r parti yn Pendleton, Sir Gaerhirfryn.

Fe ddisgrifiodd sut roedd yr AS wedi rhoi ei fraich o'i gwmpas, tollti mwy o ddiod iddo, ac eistedd yn agos ato ar y soffa.

Ond fe wadodd y tyst ei fod wedi sylweddoli bod "arwyddion rhybudd bod hyn yn dechrau mynd allan o reolaeth" ac na ddywedodd ddim byd am ei fod am osgoi "sefyllfa annifyr".

"Fe allwch chi fod wedi stopio'r cyfan bryd hynny, yn gallech chi?" gofynnodd Mr Wright.

Ymateb y dyn oedd: "Fe allai pobl eraill, o bosib. Allwn i ddim."

Dim fflyrtio

Fe awgrymodd Mr Wright bod "rhywfaint o gusanu wedi bod" cyn iddyn nhw fynd i'r gwely, ond fe wrthododd y tyst hynny gan ddweud fod hynny'n "ffuglen llwyr".

"Wnaethoch chi ddim dweud 'nid dyma fy ystafell i'," meddai'r bargyfreithiwr.

"Dwi'n difaru na wnes i", atebodd y dyn.

Fe barhaodd Mr Wright gan ofyn: "Wedi croesi'r trothwy gyda dim byd wedi cael ei ddweud rhyngddoch a'r goleuadau allan, mae'n rhaid eich bod chi wedi sylweddoli bryd hynny bod yma sefyllfa y gallai'n wir arwain at ryw fath o gyfathrach rywiol?

"Dwi'n mynd i awgrymu bod rhyw gyfathrach wedi bod lawr staer ac fe aethoch chi fyny staer i barhau â phethau", ychwanegodd.

"Dydy hynny ddim yn wir", meddai'r tyst.

Fe gwestiynodd y bargyfreithiwr pam bod y dyn wedi mynd i'r gwely gyda Mr Evans, pam ei fod wedi gadael y llofft dair gwaith a pham nad oedd wedi dweud 'na' o gwbl.

Fe ychwanegodd: "Wnaethoch chi ddim dweud 'na', wnaethoch chi ddim dweud 'gad lonydd i mi' ac wnaethoch chi ddim dweud 'dydw i ddim am wneud hyn'."

Fe atebiodd y dyn: "Naddo, ond wnes i ddim byd pryfoclyd."

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol