Ymchwilio i archwiliad heddlu o fachgen 15 oed

Cyhoeddwyd

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn ymchwilio ar ôl derbyn cwyn gan dad i fachgen 15 oed gafodd ei archwilio yn noeth gan swyddogion Heddlu Gogledd Cymru.

Cafodd y bachgen ei gadw yn y ddalfa yn Llandudno ar Fai 29, 2012, ynghyd â phedwar gŵr ifanc arall, dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau. Doedd dim gweithred pellach gan yr Heddlu.

Fe wnaeth tad y bachgen gwyno i Heddlu Gogledd Cymru a cafodd ymchwiliad ei gynnal.

Mae'r IPCC wedi cytuno i edrych ar ymchwiliad yr heddlu.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod yn barod i gydweithio gydag ymchwiliad yr IPCC.

Ail-ymchwilio'r cwynion

Fe wnaeth tad y bachgen gwyno ym mis Gorffennaf 2012 am y ffordd cafodd ei fab ei drin.

Yna fe gwynodd wrth Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu, ac fe roddodd swyddfa'r Comisiynydd gyfarwyddyd i Heddlu Gogledd Cymru ail-ymchwilio'r cwynion.

Ym mis Hydref 2013 fe apeliodd tad y bachgen unwaith eto am gasgliadau ail-ymchwiliad Heddlu Gogledd Cymru.

Ym mis Chwefror 2014, fe wnaeth yr IPCC gefnogi'r apêl am yr eilwaith a phenderfynu y dylid cynnal ymchwiliad annibynnol i'r cwynion, ac adolygu'r ddau ymchwiliad oedd wedi eu cwblhau gan Heddlu Gogledd Cymru.

'Adolygu'r defnydd o rymoedd'

Dywedodd Comisiynydd yr IPCC, Jan Williams: "Rydym yn adolygu'r defnydd o rymoedd yr heddlu yn ystod stopio ac yna cadw'r bachgen yn y ddalfa, y broses a ddilynwyd yn ystod yr archwiliad noeth, ac os cydymffurfiwyd gyda chod C o Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol.

"Rydym ni hefyd yn cysidro cwynion fod tad y bachgen heb gael y cyfle i fod yn bresennol yn ystod yr archwiliad noeth, ac nad oedd oedolyn addas yn bresennol.

"Mae 18 mis wedi mynd heibio ers y digwyddiad ac fe fyddaf yn sicrhau fod ein hymchwiliad yn cael ei gynnal mor sydyn â phosib, er mwyn sicrhau fod y pryderon yn cael eu hateb."

Mewn datganiad fe ddywedodd Heddlu Gogledd Cymru: "Bydd Heddlu Gogledd Cymru yn cynorthwyo Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu gyda'u hymchwiliad."