Nicole Cooke: Angen mwy o sylw i chwaraeon menywod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Nicole Cooke gyda'i medal aur ar ôl ei buddugoliaeth yn ras ffordd y merched yng Ngemau Olympaidd Beijing 2008

Mae'r gyn-bencampwraig seiclo Olympaidd Nicole Cooke wedi galw ar y BBC i roi'r un sylw i chwaraeon menywod ag y mae'n ei wneud i chwaraeon dynion.

Fe ddisgrifiodd Cooke y sefyllfa yn yr Unol Daleithiau fel enghraifft, lle mae'r gyfraith yn mynnu fod chwaraeon dynion a menywod mewn prifysgolion yn cael ei ariannu yn gyfartal.

"Fe allen ni wneud yr un peth gyda darllediadau teledu. Os mai'r cyhoedd sydd yn talu am y BBC yna falle byddai modd dod a chydraddoldeb i mewn yno hefyd," meddai.

Dywedodd y BBC fod oddeutu 1000 o oriau o chwaraeon menywod yn cael ei ddarlledu pob blwyddyn.

Mae BBC Cymru yn deall y bydd miliynnau o bunoedd o arian Loteri ar gael ym mis Ebrill i hybu grwpiau sydd wedi eu tan-gynrychioli, yn cynnwys menywod, i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Gostyngiad sylweddol

Mae ffigyrau Sefydliad Chwaraeon a Ffitrwydd Merched yn awgrymu mai dim ond 5% o ddarllediadau'r cyfryngau ym Mhrydain sydd yn cael eu clustnodi ar gyfer chwaraeon menywod.

Mae ystadegau Chwaraeon Cymru yn dangos mai dim ond 33% o ferched sydd yn cymryd rhan mewn chwaraeon yn gyson, o gymharu â 44% o fechgyn.

Mae gostyngiad sylweddol yn nifer y merched sydd yn cymeryd rhan mewn chwaraeon unwaith maen nhw'n cyrraedd oedran ysgol uwchradd.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Nicole Cooke yn croesi'r linell i ennill medal aur yn y Gemau Olympaidd yn 2008

Roedd Nicole Cooke, ddaeth i'r brig yng Ngemau Olympaidd Beijing yn 2008, yn chwyrn ei barn am bortread chwaraeon menywod, er bod menywod wedi ennill 36% o fedalau Tîm GB yng Ngemau Olympaidd Llundain yn 2012.

"Mae 'na athletwyr ffantastig a pherfformiadau mewn sawl math o chwaraeon, ond y broblem fwyaf i chwaraeon menywod ydi sylw ar y cyfryngau," meddai.

Menywod yn 'anweladwy'

"Mae na ddiffyg amlwg o ran menywod blaenllaw ac mae hynny achos eu bod yn anweladwy.

"Mae na nifer o fenywod sydd yn athletwyr yn cyflawni pethau mawr, ond does dim llawer o esiamplau lle gall menywod ifanc obeithio eu hefelychu fel sydd gyda chwaraeon y dynion.

"Mae modd mynd i'r afael a hyn ac fe fyddai'n cael effaith mawr ar blant ifanc sydd yn meddwl am ddyfodol mewn chwaraeon cystadleuol neu ond yn cymryd rhan mewn chwaraeon, i barhau."

Mae cyn-bencampwraig seiclo'r byd hefyd yn feirniadol o gyrff llywodraethu chwaraeon am beidio gwneud digon i hybu proffil chwaraeon menywod.

Mewn ymateb i feirniadaeth Nicole Cook, dywedodd llefarydd ar ran y BBC fod y gorfforaeth wedi ei hymrwymo i roi sylw i ystod eang o chwaraeon menywod ac yn falch "o'r hyn yr ydym yn ei gynnig ar deledu, radio ac arlein".

"Rydym yn darlledu tua 1,000 o oriau o chwaraeon menywod bob blwyddyn ar deledu'r BBC, sydd yn golygu fod bron i 20% o'r darllediadau chwaraeon yn rhai sydd yn rhoi sylw i chwaraeon menywod," meddai'r llefarydd.

Straeon perthnasol