Wrecsam: Billy Barr yn gadael

Cyhoeddwyd

Mae rheolwr dros dro clwb pêl-droed Wrecsam wedi gadael y clwb wedi i'r bwrdd gyhoeddi nad yw'n cael ei ystyried i wneud y swydd yn barhaol.

Ers dwy flynedd a hanner, bu Billy Barr yn ddirprwy reolwr, a fo sydd wedi bod yng ngofal y tîm ers i Andy Morrell ffarwelio â'r clwb yn ddiweddar.

Mewn datganiad nos Fercher, fe ddywedodd bwrdd y clwb nad ydyn nhw'n ystyried Barr i ymgymryd â'r swydd yn barhaol, yn dilyn rownd gynta' cyfweliadau am y swydd.

Oherwydd hynny, mae o'n gadael y clwb ar unwaith.

Roedd Barr yn rhan o'r tîm rheoli aeth â'r Dreigiau i safle ail-gyfle ddwywaith, a sicrhau taith i Wembley gan guro Tlws yr FA yn 2013.

Mewn datganiad, dywedodd Wrecsam eu bod nhw'n "ddiolchgar iawn i Billy am ei onestrwydd a'r modd proffesiynol y mae o wedi arwain y tîm yn yr wythnosau diwethaf.

"Mewn sefyllfa heriol, fe ddaeth i'r adwy i arwain y garfan. Mae Billy wedi bod yn ffigwr poblogaidd yn y clwb a 'da ni'n diolch iddo am ei waith caled... Ac yn dymuno'n dda iddo yn ei yrfa yn y dyfodol."

Dywedodd y clwb na fyddai trefniadau staffio eraill yn newid oherwydd hyn.

Straeon perthnasol