Cerdyn llyfrgell i bob plentyn ysgol gynradd yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Nod yr ymgyrch yw darparu cerdyn llyfrgell ar gyfer pob plentyn ysgol gynradd yng Nghymru

Mae ymgyrch yn dechrau sy'n anelu yn y pen draw at sicrhau tocyn llyfrgell i bob plentyn ysgol gynradd yng Nghymru.

Llyfrgelloedd Cymru ac ysgolion cynradd sy'n lansio'r ymgyrch fydd yn cychwyn yn siroedd Blaenau Gwent, Sir y Fflint, Gwynedd, Merthyr Tudful, Powys ac Abertawe.

Ar y cychwyn y nod fydd darparu ar gyfer plant wyth a naw oed.

Dywedodd y Gweinidog Diwylliant John Griffiths: "Mae'r cysylltiad rhwng defnyddio llyfrgelloedd a lefelau llythrennedd yn hysbys.

"Y llynedd roedd dros 42,000 o blant yng Nghymru yn her darllen yr haf yn 245 o lyfrgelloedd.

"Mae'r plant hynny wedi cynnal neu wella eu lefelau darllen ac rydym yn gobeithio adeiladu ar hyn drwy roi'r cyfle i bob plentyn ddefnyddio eu llyfrgell i fenthyg llyfrau a chael mynediad i'r gwasanaethau eraill sydd ar gael."

14.7m o ymweliadau

Yn ôl ffigyrau y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg:

  • Roedd dros 14.7 miliwn o ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru yn 2011-12;
  • Nifer benthycwyr o lyfrgelloedd yng Nghymru yw 706,464, 23% o'r boblogaeth;
  • Fe gafodd dros 13.7 miliwn o lyfrau eu benthyg o lyfrgelloedd cyhoeddus Cymru yn 2011-12;
  • Deliodd staff â dros 1.9 miliwn o ymholiadau yn 2011-12;
  • Y llyfrgell brysuraf yng Nghymru yn 2010-11 oedd Llyfrgell Ganolog Caerdydd lle oedd dros 598,000 o ymweliadau.

Mae'r ymgyrch yn cael ei lansio yn Llyfrgell Tredegar ddydd Mercher.

Yno mae disgyblion Ysgol Gynradd Bryn Bach a dywedodd eu hathro Sam Jones: "Mae mynd â'r plant i mewn i lyfrgell fel eu bod yn dewis eu llyfrau, yn trafod eu ffefrynnau, yn wych.

"Ac os gallwn ni annog y plant i ddefnyddio'r llyfrgell bydd yn sicr yn cael effaith bositif ar eu gwaith yn yr ystafell ddosbarth."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol