Phil Bale yw arweinydd newydd Cyngor Caerdydd

Cyhoeddwyd

Mae arweinydd newydd Cyngor Caerdydd wedi ei benodi yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd Heather Joyce fis yn ôl.

Cafodd Phil Bale ei ddewis fel arweinydd newydd mewn cyfarfod o'r grwp Llafur yn gynharach.

Rhoddodd Heather Joyce y gorau i fod yn arweinydd er mwyn treulio amser gyda'i gŵr, sydd yn dioddef gyda phroblemau iechyd.

Bu Mrs Joyce yn arweinydd ar y cyngor ers i Lafur afael yn yr awennau yn 2012, ar ôl cipio grym oddi ar glymblaid y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru.