Maes gorchwyl astudiaeth iechyd

  • Cyhoeddwyd
Mark Drakeford
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gweinidog iechyd Mark Drakeford wedi cyhoeddi'r maes gorchwyl

Mae'r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi beth fydd maes gorchwyl astudiaeth annibynnol i ofal iechyd yng nghanolbarth Cymru yn dilyn adborth gan bobl leol a chlinigwyr.

Yn dilyn ymgynghoriad eang gan Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC) fe gafwyd ymateb gan 145 o bobl mewn cyfuniad o gyfarfodydd wyneb-yn-wyneb, galwadau ffôn a llythyrau.

Wrth wneud ei gyhoeddiad, dywedodd Mr Drakeford:

"Bydd astudiaeth iechyd canolbarth Cymru yn codi materion, ynghŷd ag atebion posib, er mwyn darparu gwasanaethau gofal iechyd cynaliadwy, diogel ac o safon uchel fydd yn ateb y galw penodol i anghenion pobl mewn ardal wledig, ac anghysbell yn aml, yng nghanolbarth Cymru.

"Bydd yr astudiaeth annibynnol yn trafod nifer o feysydd gan gynnwys anghenion iechyd y boblogaeth, disgwyliadau'r cyhoedd, modelau i'r gweithlu a threfn gwasanaethau, ariannu a chynaliadwyedd a dyfeisio a gweithredu modelau newydd o ofal.

"Mae disgwyl i'r astudiaeth gael ei gwblhau erbyn mis Medi pan fydd yn cael ei ystyried yn ofalus ac agored.

"Fe fydd disgwyl i fyrddau iechyd ac ymddiriedolaeth ambiwlans GIG sy'n gweithredu yng nghanolbarth Cymru ystyried yr adroddiad wrth baratoi eu cynlluniau."

Mae Byrddau Iechyd Hywel Dda, Powys a Betsi Cadwaladr yn gyfrifol am gwrdd ag anghenion iechyd pobl yn yr ardal ehangach.

Bydd yr astudiaeth hefyd yn ystyried y berthynas gyda darparwyr iechyd yn Lloegr lle mae materion yn codi ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.