Ymgyrch i achub gwersyll gwyliau i blant ym Mhrestatyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae ysgolion wedi cael gwybod na fydd plant yn medru dod i'r gwersyll yn yr haf

Mae mwy na mil o bobl wedi cychwyn ymgyrch i drio cadw gwersyll i blant ar agor.

Mae Cyngor Salford yn bwriadu cau gwersyll gwyliau Salford ym Mhrestatyn sydd yn cynnig gwyliau i blant difreintiedig ers 1926.

Maen nhw'n gorfod talu £50,000 y flwyddyn i'r ymddiriedolwyr i redeg y lle ac yn dweud nad ydyn nhw yn gallu parhau i wneud hynny.

Mae 16 o ysgolion wedi cael eu harian blaendal yn ôl.

Deiseb

O fewn ychydig ddiwrnodau mae mwy na 1,400 o bobl wedi arwyddo deiseb sydd yn protestio yn erbyn y cynllun ac mae £25,000 wedi ei gasglu fel rhan o'r ymgyrch.

Yn ol yr ymgyrchwyr mi fyddai hyn yn talu am drwsio'r lle a chael gwared â'r asbestos sydd yno. Maen nhw yn obeithiol hefyd y byddan nhw yn medru casglu £50,000 y flwyddyn sydd ei angen.

Mae Marwan Koucash sydd yn berchen ar glwb rygbi Salford Red Devils wedi dweud y bydd yn rhoi £2,000 y flwyddyn am bum mlynedd.

Mae dyn busnes arall wedi cytuno i wneud yn siwr bod y diffoddwyr tân yn rhai digon diweddar am ddim.

Plant wedi siomi

Roedd rhieni Irene Crumb yn rhedeg y gwersyll yn y 1960au. Mae'n dweud bod disgwyl i drafodaethau ddechrau gyda'r cyngor ond bod pobl yn benderfynol o gadw'r lle ar agor:

"Mae'r arian yn dod o bob cyfeiriad ac mi ydyn ni yn siwr na fydd yr £50,000 y flwyddyn yn broblem.

"Mae'r plant oedd fod i ddod yr haf yma yn siomedig iawn. Dyma yr unig gyfle i rai ohonyn nhw gael unrhyw fath o wyliau, heb sôn am gael bod wrth ymyl y môr."