Gwrthdrawiad: y cerddwr wedi cael anafiadau difrifol

Cyhoeddwyd

Mae heddlu'r de yn apelio am wybodaeth gan dystion yn dilyn gwrthdrawiad ar yr A4429 ym Mhorthcawl yn ystod oriau man bore Sul rhwng Mini arian a cherddwr.

Cafodd y cerddwr anafiadau difrifol ac roedd Ffordd Y Pîl ar gau am dair awr.

Mae swyddogion yn awyddus i siarad efo unrhyw un a welodd beth ddigwyddodd neu a welodd y Mini arian neu'r cerddwr cyn y gwrthdrawiad.

Mi allith unrhyw un gysylltu gyda'r heddlu trwy ffonio 101 neu adran ffyrdd yr heddlu ar y rhif 02920 633438 neu trwy ffonio Taclo'r Tacle ar y rhif 0800 555111.