Trefynwy: un o'r llefydd gorau i fyw ym Mhrydain

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Prisiau tai oedd un o'r meini prawf

Mae Trefynwy ymhlith un o'r ardaloedd gorau ym Mhrydain i fyw yn ôl restr gan bapur newydd The Sunday Times.

Skipton yng ngogledd Efrog yw'r lle gorau un meddai'r awduron ac mae Newnham sef ardal yng Nghaergaint yn yr ail safle. Yn y trydydd safle mae Trefynwy.

Gwnaeth y beirniaid eu penderfyniad gan ddweud ei fod yn dref marchnad ddeniadol a swynol gyda chysylltiadau teithio da. Mi ddywedon nhw hefyd bod yr ysgolion yn yr ardal yn perfformio'n dda.

Y dref wrth y môr, Falmouth yng Nghernyw sydd yn bedwerydd.

Mae 101 o leoliadau ar restr 'The Sunday Times Best Places to Live in Britain'. Mae'r rhestr yn cael ei llunio ar ôl edrych ar ddata fel prisiau tai'r ardaloedd, sut ysgolion sydd yno a'r gyfradd troseddu. Mae'r awduron hefyd yn defnyddio gwybodaeth leol ac yn arbenigwyr yn y maes.

Apelio i bawb

Mae'r pedwar sydd wedi dod i'r brig wedi eu dewis meddai'r papur am eu bod yn cynnig yr ansawdd gorau o fywyd i bobl o bob oed. Nodweddion eraill yn y pedwar lleoliad hefyd yw gwasanaethau a siopau lleol da a theimlad o gymuned.

Dywedodd Golygydd Tai y papur, Helen Davies:

"Mae'r pedwar lleoliad rydyn ni wedi dewis yn dangos yn glir yr ystod o lefydd gwych sydd yna i fwy ar draws Prydain. Mae Skipton yn enillwyr teilwng eleni ond mae bob un o'r llefydd yn haeddu eu lle ar y rhestr."