Diflaniad Nida Naseer o Gasnewydd: Y chwilio yn parhau

  • Cyhoeddwyd
Nida Ul-NaseerFfynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nida Naseer wedi bod ar goll ers Tachwedd 28

Mae tîm parhaol o swyddogion yr heddlu yn parhau i ymchwilio i ddiflaniad dynes ifanc o Gasnewydd er fod y gwaith o holi o ddrws i ddrws wedi dod i ben.

Fe ddiflanodd Nida Nasser, 19, ddeufis a hanner yn ôl, wedi iddi fynd a'r biniau allan o'i chartref.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gwent fod eu hymchwiliadau yn parhau, ac yn dilyn sawl trywydd. Fe fydd yr heddlu yn ail-gychwyn chwilio'n gorfforol amdani petai angen.

Mae'r heddlu'n parhau i edrych ar oriau o dystiolaeth CCTV.

Dywedodd llefarydd o Heddlu Gwent: ''Mae tîm parhaol yn dal i weithio ar yr achos.

"Rydyn ni wedi dod a'r gwaith o chwilio yn gorfforol amdani i ben am nawr ond os bydd gwybodaeth newydd yn ein cyrraedd yna fe fyddwn yn mynd allan i chwilio eto.''

"Rydyn ni'n dal i chwilio drwy lunie CCTV - mae na nifer fawr i edrych drwyddyn nhw.''

Fe ddiflanodd Nida o'i chartref yn ardal Pîl o Gasnewydd tua 20:00 ar Dachwedd 28.

Doedd hi ddim yn gwisgo esgidiau a doedd ganddi hi ddim arian, ffôn na chôt gyda hi.

Mae'r heddlu wedi derbyn 50 galwad gan y cyhoedd yn dweud eu bod wedi gweld Nida mewn gwahanol rannau o Brydain, ond does dim un o'r galwadau wedi arwain at ei darganfyddiad.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu wedi rhoi'r gorau i chwilio o ddrws i ddrws ond bydd hyn yn ail-gychwyn petai gwybodaeth newydd yn dod i'r fei

Mae teulu Nida wedi apelio'n gyhoeddus ar sawl achlysur am wybodaeth ynglŷn â'i diflaniad.

Dywedodd y teulu ei bod yn isel ei hysbryd cyn mynd ar goll ac maen nhw'n credu ei bod wedi diflannu achos fod statws ymgeiswyr lloches y teulu yn ei hatal rhag dilyn cwrs prifysgol.

Roedd y teulu wedi ceisio lloches ar ôl dod i Brydain o Bacistan bum mlynedd yn ôl, ond fe gafodd eu cais am loches ei wrthod. Mae'r teulu yn apelio'n erbyn y penderfyniad hwn.

Mae Nida am ddilyn gyrfa ym maes marchnata neu fusnes yn ôl y teulu.

Roedd hi'n gwisgo jeans a thop du pan aeth ar goll. Mae ganddi wallt hir tywyll ac yn 5 troedfedd 3 modfedd (1.6m).