Amnest ar 50,000 darn o offer cymorth cartref

Cyhoeddwyd

Mae amnest wedi ei lansio i geisio dod o hyd i 50,000 darn o offer cymorth cartref sydd heb eu dychwelyd i Gyngor Abertawe dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae'r offer yn cynnwys cymhorthion cerdded ac ymolchi, a hyd yn oed gwelyau arbenigol â chost o "filiynau o bunnau".

Yn ôl swyddogion, mae'n debyg bod yr offer wedi cael ei anghofio amdano gan ddefnyddwyr yn ardaloedd Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot.

Fel rhan o doriadau i'w gyllideb, mae angen i'r cyngor arbed £26m yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Dywedodd y cyngor, sy'n benthyg 40,000 darn o offer i ddefnyddwyr bob blwyddyn, bod angen yr amnest i sicrhau bod pobl yn cael yr offer sydd ei angen cyn gynted â phosib.

"Y broblem yw nad yw offer bob tro yn cael ei ddychwelyd i ni a'r eitemau y mae pobl wedi anghofio amdanynt yn eu cartrefi hoffwn gael yn ôl.

"Mae hyd yn oed darn syml o offer yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i safon bywyd rhywun os ydyn nhw wedi brifo neu mae eu symudedd wedi ei effeithio mewn rhyw ffordd."

Gall unrhyw un sydd am ddychwelyd offer wneud hynny yn 78 Ffordd Clase, Treforys, Abertawe, neu drwy ffonio 01792 512240.

Straeon perthnasol