Cyhoeddi enillwyr cyntaf Gwobrau Dewi Sant

  • Cyhoeddwyd
Gwobrau Dewi Sant

Mae enillwyr cyntaf Gwobrau Dewi Sant wedi eu cyhoeddi.

Enillydd Gwobr Arbennig y Prif Weinidog oedd cymuned Machynlleth, am eu hysbryd cymunedol wrth geisio chwilio am April Jones ar ôl iddi fynd ar goll ym mis Hydref 2012.

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, bod enillwyr y gwobrau yn "bobl eithriadol" oedd wedi gwneud "pethau anhygoel".

Ymysg yr enillwyr eraill yn y seremoni yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd oedd y bencampwraig Olympaidd Taekwondo, Jade Jones, y gantores Cerys Matthews a'r canwr Bryn Terfel.

Gwobr Arbennig

Cafodd cymuned gyfan tref Machynlleth eu gwobrwyo yng nghategori Gwobr Arbennig y Prif Weinidog, am eu hysbryd wrth geisio chwilio am April Jones yn 2012.

Roedd rhieni April, Paul a Coral Jones ar y llwyfan i gyflwyno'r wobr i rai o bobl y dref.

Dywedodd Carwyn Jones: "Bwriad fy Ngwobr Arbennig yw anrhydeddu pobl sy'n gwneud pethau eithriadol, a hynny mewn amgylchiadau eithriadol hefyd, o bosib.

"Mae'r ysbryd cymunedol a welwyd yn nhref Machynlleth yn ystod digwyddiadau arswydus mis Hydref 2012 yn dal yn ysbrydoliaeth i bob un ohonom.

"Dangosodd y gymuned gyfan gadernid llwyr, gan ddod at ei gilydd mewn ffordd eithriadol i ddangos cefnogaeth wych."

Roedd y gwobrau yn "dathlu a chydnabod llwyddiannau eithriadol pobl Cymru dan naw categori".

Yr enillwyr eraill oedd:

  • Gwobr Dewi Sant am Arloesedd a Thechnoleg: Dr Lyn Evans CBE am ei waith ar brosiect Gwrthdrawydd Hadronau Mawr sefydliad CERN yn y Swistir.
  • Gwobr Dewi Sant am Chwaraeon: Y Farwnes Tanni Grey-Thompson am ei llwyddiant fel athletwr Paralympaidd a'i gwaith yn hyrwyddo chwaraeon anabledd.
  • Gwobr Dewi Sant am Ddewrder: Karin Williams, swyddog croesfan ysgol gydag Ysgol Gynradd y Rhws, am ymateb yn reddfol i amddiffyn y plant drwy sefyll o'u blaen pan gollodd gyrrwr reolaeth ar ei gar o flaen yr ysgol.
  • Gwobr Dewi Sant am Ddinasyddiaeth: Yaina Samuels, am ei gwaith yn sefydlu menter gymdeithasol Nu-Hi Ltd, i addysgu a hyfforddi eraill ynghylch camddefnyddio sylweddau ar ôl llwyddo i oresgyn dibyniaeth ar gyffuriau ei hun.
  • Gwobr Ryngwladol Dewi Sant: Bryn Terfel CBE, y bas-bariton byd-enwog sydd wedi canu mewn neuaddau a thai opera ar draws y byd, ac sydd wedi gwneud llawer i hyrwyddo Cymru a'i diwylliant unigryw yn rhyngwladol.
  • Gwobr Dewi Sant am Fenter: Robin Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr y Village Bakery yn Wrecsam, becws sy'n cyflogi dros 250 o bobl ac yn cyflenwi cynnyrch i nifer o fanwerthwyr blaenllaw.
  • Gwobr Dewi Sant am Ddiwylliant: Cerys Matthews, y gantores/cyfansoddwr a chyflwynydd radio llwyddiannus, am ei gwaith yn hyrwyddo cerddoriaeth Cymru.
  • Gwobr Dewi Sant i Berson Ifanc: Jade Jones MBE, y pencampwr Olympaidd Taekwondo yn y categori 57kg, sy'n esiampl i bobl ifanc yn y byd chwaraeon.

'Ysbrydoli'

Dywedodd Carwyn Jones bod pob un o'r enillwyr yn "bobl eithriadol".

"Maen nhw wedi gwneud pethau anhygoel ac yn ein hysbrydoli, ac rwy'n falch bod Llywodraeth Cymru wedi medru cydnabod eu llwyddiannau drwy'r Gwobrau Dewi Sant newydd yma.

"Yn ogystal â'r enillwyr, hoffwn gydnabod gweddill y rhai ar y rhestr fer. Mae stori deimladwy ac ysbrydoledig gan bob un. Maen nhw'n destun balchder i'w hunain, eu teuluoedd a'u cymunedau. Mae cyrraedd rhestr fer gwobr o'r fath yn gamp ynddo'i hun.

"Hefyd hoffwn ddiolch eto i bobl Cymru am enwebu'r unigolion a'r grwpiau hyn am y Gwobrau. Heb eu cymorth yn tynnu ein sylw at y llwyddiannau hyn, ni fyddai modd cydnabod y bobl eithriadol yma.

"Yn olaf, hoffwn gydnabod cymorth noddwyr y Gwobrau, sydd wedi'n helpu i lwyfannu digwyddiad mor gadarnhaol."