Ailffurfio sgwadron RAF yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
RAF
Disgrifiad o’r llun,
Mae Sgwadron 614 o'r RAF yn y broses o gael ei ailffurfio yng Nghaerdydd

Mi fydd yr Awyrlu yn ailffurfio sgwadron gynorthwyol yng Nghymru, 57 mlynedd ers ei chwalu.

Mae Sgwadron 614 yn y broses o gael ei ailffurfio yng Nghaerdydd.

Dywedodd prif swyddog y sgwadron, yr Is-gadlywydd Phil Sagar:

"Wrth i'r adrannau wrth gefn chwarae mwy o ran yn strategaeth filwrol y DU, fe fydd ailffurfio sgwadron 614 yn darparu cyfle cyffrous a heriol i bobl yng Nghymru fod yn rhan o ddyfodol eu hawyrlu.

"Fe fydd hefyd yn darparu cyfleoedd ffantastig i ddatblygu sgiliau, hyfforddi, cwrdd pobl newydd a bod yn rhan o dîm mewn sefydliad gydag arweiniad clir â phwrpas."

Fel rhan o arolwg diogelwch ac amddiffyn strategol yn 2010, fe gomisiynodd Prif Weinidog San Steffan adolygiad annibynnol o luoedd wrth gefn Prydain.

Roedd yr adroddiad terfynol yn cynnwys nifer o argymhellion am ddyfodol y lluoedd hyn.

Ychwanegodd yr Is-gadlywydd Sagar: "Y bwriad yw fod cynorthwy-wyr yr RAF yn cael eu cyflunio gyda chynllun ar draws Prydain er mwyn cysylltu'n well gyda'r genedl, bod â rôl ehangach a bod yn fwy agored i recriwtiaid newydd".

Yn ogystal â sgwadron yng Nghaerdydd, bydd dau arall hefyd yn cael eu sefydlu - Sgwadron 611 yn RAF Woodvale yng Ngorllewin Swydd Gaerhirfryn a Sgwadron 502 yn Aldergrove, Ulster.

Mae'r gwaith i sefydlu Sgwadron 614 bron â'i gwblhau ac mae'r pwyslais nawr ar recriwtio pobl i ofalu am y sgwadron.

Mae'r ASE, Dr Kay Swinburne, wedi croesawu'r ail-lansiad "... yn arbennig o ystyried bod lluoedd wrth-gefn Prydain yn chwarae rôl mor hanfodol yn ein hamddiffyn. "

"Mae'r cyfloedd i ddatblygu sgiliau o fewn sgwadron yr awyrlu yn ddi-ddiwedd, ac yn darparu cyfle arbennig i'r rheiny sydd â diddordeb hyfforddi gydag unigolion proffesiynol tebyg."