Dymchwel tai Aberystwyth: 'tri opsiwn i symud'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywedodd Mrs Jones y gallai pethau wedi bod yn wahanol petai rhywun o gyngor Ceredigion wedi mynd i siarad gyda hi

Mae'r datblygwr sydd am ddymchwel tai yn Aberystwyth i adeiladu siopau newydd wedi dweud wrth wrandawiad i'r achos bod tri opsiwn wedi eu cynnig i un fenyw sy'n gwrthod symud o'i chartref.

Mae bwriad i ddymchwel 12 o dai ar Ffordd Glyndŵr, ond mae un sy'n byw yno, Enid Jones, 58, yn gwrthod gwerthu ei chartref hi.

Byddai dymchwel y tai yn gwneud lle i siopau Tesco a Marks & Spencer newydd ar safle maes parcio FFordd Dan Dre`.

Ar ddiwedd y gwrandawiad, bydd adroddiad yn cael ei baratoi ar gyfer llywodraeth Cymru i'w cynorthwyo i benderfynu a fydd rhaid i Mrs Jones adael ei thŷ ai peidio.

Tri opsiwn

Yn y gwrandawiad ddydd Mercher, dywedodd y datblygwr bod tri opsiwn adleoli wedi eu cynnig i Mrs Jones.

Gall gael tŷ o'i dewis hi, tŷ yn agos i'r afon fel rhan o ddatblygiad newydd, neu dŷ ar stryd gyfagos.

disgrifiad o’r llunMae'r cyngor yn dweud y bydd hyd at 295 o swyddi yn cael eu creu gan y datblygiad newydd

Dywedodd Simon Morgan, o Chelverton Deeley Free Ltd, eu bod yn gallu cynnig pecyn gwerth 165% o werth ei chartref ar y farchnad.

Brynhawn Mercher, dechreuodd Mrs Jones roi tystiolaeth i'r gwrandawiad, gan ddweud: "Nid jyst tŷ yw hwn, ond fy nghartref."

'Gadael mewn llonydd'

Pan ofynnwyd beth fyddai'r canlyniad delfrydol o'r gwrandawiad, atebodd: "Fy ngadael i mewn llonydd a gadael fy nghartref lle mae e."

Ar ddiwedd y gwrandawiad ddydd Mercher, bydd ymweliad i'r safle lle allai'r siopau gael eu hadeiladu.

Fel rhan o'r cynllun, byddai adeiladau eraill hefyd yn cael eu dymchwel, gan gynnwys canolfan ddydd, neuadd a garej wag.

Gallai'r siopau agor erbyn Rhagfyr 2016 yn ôl y cyngor, ac mae'n dweud y bydd y datblygiad yn hybu economi'r dref o rwng £1.6m a £3.5m bob blwyddyn.

Dywedodd adroddiad y cyngor y byddai'r siopau yn creu 295 o swyddi llawn amser.

Straeon perthnasol