Tribiwnlys dyn wnaeth reslo siarc

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Paul Marshallsea yn y môr yn reslo'r siarc

Fydd tribiwnlys dyn, gafodd y sac wedi i'w fos weld fideo ohono'n reslo siarc ar lan y môr pan oedd ar gyfnod absenoldeb o'r gwaith oherwydd salwch, ddim yn parhau yn dilyn setliad.

Fe gydiodd Paul Marshallsea, 62, o Ferthyr Tudful, yn y siarc gerfydd ei gynffon i'w rwystro rhag nofio tuag at blant ar draeth Bulcock yn Awstralia y llynedd.

Wedi i fideo ohono ymddangos ledled y byd fe gafodd o'r sac gan Glwb Bechgyn a Merched Dowlais.

Mae'r ddwy ochr wedi cytuno ar setliad ond chafodd y manylion ddim eu rhyddhau.

Roedd Mr Marshallsea a'r wraig Wendy, 56, ar gyfnod estynedig o absenoldeb salwch o'r gwaith oherwydd straen pan reslodd y siarc fis Ionawr 2013. Roedd y ddau wedi bod yn gweithio yn y clwb ers 10 mlynedd.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mr Marshallsea gyda'i wraig Wendy a'i ferch Rachel ar eu gwyliau'n Awstralia

Fe aeth y cwpwl ar drip i Awstralia am ddeufis i ymweld â ffrindiau, ac roedden nhw'n cael barbeciw ar y traeth pan welon nhw'r siarc ger y lan.

Fe redodd Mr Marshallsea i'r môr lle cafodd ei ffilmio'n llusgo'r siarc 'dusky whaler' chwe throefedd o hyd tuag at ddŵr dyfnach.

Yn ôl arbenigwyr, gall y 'dusky whaler' fod yn beryglus.

Ar y pryd, fe ddisgrifiodd Mr Marshallsea beth ddigwyddodd.

"Pan oeddwn i hyd at fy mhengliniau yn y dŵr fe drodd y siarc arna'i a bron iddo fe 'mrathu i," meddai.

"Bron i'r siarc fynd â 'nghoes i mewn eiliad - roedd e mor gyflym â hynny."

Fe gafodd y digwyddiad ei ffilmio gan griw newyddion teledu oedd yn gweithio gerllaw.

Ychwanegodd Mr Marshallsea: "Mae'r dŵr yn fâs am bum, chwe llath lle ddaeth y siarc i'r lan, ac mae 'na lot o fabis a phlant bach yn chwarae yno - fe fyddai wedi gallu bod yn wael iawn.

"Roedd yn hollol reddfol, 'nes i jysd cydio yng nghynffon y siarc.

"Dw i'n gwybod ei fod e'n beryglus ond roedd e'n hardd iawn - rhaid i chi barchu anifail hardd."

Straeon perthnasol