Gobaith am 60 o swyddi newydd ym Mhen-y-Bont

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Biomet UK Ltd yn cynhyrchu cluniau a phen-gliniau

Mae cwmni o Ben-y-bont-ar-Ogwr yn gobeithio ehangu gan greu 60 o swyddi newydd dros y ddwy flynedd nesaf.

Mae Biomet UK Ltd yn cynhyrchu cluniau a phen-gliniau ar Stâd Ddiwydiannol Waterton ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Yn 2009, fe fuddsoddodd y cwmni er mwyn uwchraddio cyfarpar a chyfleusterau ar y safle, ond gyda buddsoddiad newydd y gobaith ydi creu mwy o swyddi yn y dyfodol.

Buddsoddi £2.7m

Bwriad y cwmni ydi buddsoddi £2.7 miliwn ar gyfer cyfarpar a pheiriannau, ac fe gafodd y cwmni gyllid busnes gwerth £694,000 oddi wrth Lywodraeth Cymru i helpu gyda'r gwaith hwn.

Mae Biomet UK Ltd yn eiddo i Biomet Inc. sydd â'i bencadlys yn Indiana, UDA.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart: "Rydyn ni wedi cydnabod pwysigrwydd Biomet i economi Cymru drwy roi statws cwmni angori iddo. Dw i wrth fy modd bod y buddsoddiad newydd a'r cynhyrchion newydd yn dod i'r safle ym Mhen-y-bont.

Canolfan ragoriaeth fyd-eang

"Mae'r safle hwn yn cael ei gydnabod eisoes yn ganolfan ragoriaeth fyd-eang, a dw i'n hynod falch bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r twf diweddaraf hwn. Bydd yn fodd i sicrhau swyddi a buddsoddiad cyfalaf ac yn caniatáu i'r cwmni ddod â datblygiadau newydd i Ben-y-bont yn y dyfodol.

"Mae'n rhan o'n hymrwymiad i gefnogi'r sector economaidd allweddol hwn ac i'w helpu i wireddu ei botensial o ran twf."

Dywedodd Ciaran McMahon, Cyfarwyddwr Cyllid Rhanbarthol Biomet UK Ltd: "Mae'r cymorth diweddaraf hwn yn golygu ein bod yn gallu creu nifer sylweddol o swyddi newydd sy'n gysylltiedig ag ehangu'n system cluniau G7.

"Mae'r tîm datblygu cynhyrchion ym Mhen-y-bont wedi cyfrannu'n helaeth at ddatblygu'r cynnyrch yma, sydd â'u gwreiddiau yn y gwaith clinigol rhagorol a wnaed gan Biomet dros y blynyddoedd - gwaith sy'n seiliedig ar ddyfeisgarwch ac ar ddiogelwch.''

Straeon perthnasol