Rhybudd olaf i blismyn gafodd ryw tra ar ddyletswydd

Cyhoeddwyd

Mae dau swyddog heddlu gafodd eu gwahardd o'u gwaith yn dilyn honiadau eu bod wedi cael eu dal yn cael rhyw tra'n gweithio ar shifft nos wedi derbyn rhybudd ysgrifenedig olaf.

Cafodd y Ditectif Arolygydd Diane Davies a'r Cwnstabl Tommy Swales eu gwahardd o'i gwaith yn dilyn ymchwiliad gan Heddlu Dyfed-Powys y llynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Gall Heddlu Dyfed-Powys gadarnhau fod dau swyddog a gafodd eu gwahardd y flwyddyn ddiwethaf yn dilyn ymchwiliad mewnol wedi cael eu cyflwyno â rhybudd ysgrifenedig olaf.

"Cafodd y penderfyniad ei wneud gan banel annibynnol oedd yn cael ei gadeirio gan brif swyddog o heddlu arall. Bydd y swyddogion yn ailddechrau ar eu dyletswyddau maes o law."

Mae'r Coleg Plismona yn y broses o gyflwyno canllawiau moesegol ar gyfer heddweision.

Mae'r fersiwn ddrafft yn dweud y dylai swyddogion "ymddwyn mewn ffordd cwbl broffesiynol tra ar ddyletswydd, sy'n cynnwys peidio â chael cyfathrach rywiol".