Sunnybank: Cyngor Sir Benfro i gau cartref i'r henoed

  • Cyhoeddwyd
Pencadlys Cyngor Sir Benfro
Disgrifiad o’r llun,
Cyngor Sir Benfro yn penderfynu cau cartref Sunnybank

Yn dilyn ymgynghoriad mae Cyngor Sir Benfro wedi cadarnhau y bydd cartref i'r henoed yn Arberth yn cau.

Mewn cyfarfod o gabinet y cyngor, fe ddywedwyd y byddai'n costio £3m i uwchraddio cartref Sunnybank i'r safonau anghenrheidiol.

Adeiladwyd y cartref yn yr 1960au ac roedd yr adeilad yn gartref i wyth o bobl.

Mae'r penderfyniad yn rhan o gynlluniau'r awdurdod i arbed £20 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf.

Yn gynharach yn y mis cyhoeddodd y cyngor y byddai treth cyngor yn cynyddu o 3.4% yn 2014/15.

Bu cyfnod ymgynghori o 15 wythnos cyn i'r mater ddod gerbron y pwyllgor ddydd Mawrth.

Dywedodd adroddiad i'r awdurdod ym mis Tachwedd y llynedd y byddai'n costio £1000 bob wythnos i gadw'r preswylwyr yn y cartref, mwy na dwywaith y gost o gomisiynu llefydd mewn cartrefi preifat iddynt.

Yn dilyn y penderfyniad ni fydd mwy o bobl yn cael eu derbyn i'r cartref a bydd y trigolion sydd yno ar hyn o bryd yn derbyn cymorth a chefnogaeth i ddewis cartref newydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol