Hyfforddwr rygbi wedi ymosod ar lumanwr mewn gêm dan 14

  • Cyhoeddwyd
Gerwyn PhillipsFfynhonnell y llun, Irving of Exeter
Disgrifiad o’r llun,
Gadawodd ymosodiad Gerwyn Phillips y llimanwr gyda chreithiau

Mae hyfforddwr rygbi o dde Cymru wedi derbyn gorchymyn i fynd ar gwrs i reoli ei dymer, ar ôl iddo ymosod ar lumanwr mewn gêm rygbi dan 14 oed.

Clywodd Llys y Goron Swydd Ddyfnaint bod rhaid i rai o'r chwaraewyr oedd ar y cae dynnu Gerwyn Phillips, 41 o Aberpennar, oddi ar y llumanwr ym mis Ebrill 2013.

Fe gyfaddefodd Mr Phillips ymosod gan achosi niwed corfforol i Barry Mitchell.

Dywedodd y Barnwr Jeremy Griggs fod ei ymddygiad wedi bod yn "warthus" ac fe ddedfrydodd Mr Phillips i chwe mis o garchar wedi ei ohirio am 18 mis.

Clywodd y llys fod Mr Phillips wedi ymosod ar Mr Mitchell yn ystod gêm rhwng timau dan 14 oed clwb rygbi Barnstaple a thîm rygbi ieuenctid Aberpennar, oedd ar daith rygbi ar y pryd.

Dywedodd Janice Eagles ar ran yr erlyniad fod Mr Mitchell wedi dioddef yr ymosodiad ar ôl iddo honni fod Mr Phillips wedi ymddwyn mewn modd anheg.

Wedi iddo ddisgyn i'r llawr ar ôl cael ei daro, fe "neidiodd Gerwyn Phillips ar ei ben a'i daro pedwar neu bum gwaith".

Mewn datganiad fe ddywedodd Mr Mitchell fod yr effaith mwyaf wedi bod ar y chwaraewyr ifanc oedd wedi "eu ffieiddio gan yr hyn a welwyd".

Dywedodd y bargyfreithiwr Nicholas Jones, ar ran Phillips, ei fod yn "ymddiheuro'n fawr am golli ei dymer".

Wrth roi ei ddyfarniad, dywedodd y barnwr ei fod mewn safle o awdurdod, ond yn hytrach na "dangos esiampl i bobl ifanc" fe aeth ati i ymosod ar y llumanwr o'u blaen.

Cafodd Phillips ei orchymyn i dalu £1,500 o iawndal a mynychu cwrs rheoli tymer.