Fferm wynt Mynydd y Gwair: Ymchwiliad cyhoeddus

  • Cyhoeddwyd
Safle'r fferm wynt arfaethedig
Disgrifiad o’r llun,
Mae RWE nPower Renewables eisoes wedi cael caniatâd y cyngor, ond llywodraeth Cymru sydd â'r gair ola'

Mae ymchwiliad pedwar diwrnod o hyd yn dechrau fore dydd Mawrth i drafod dad-gofrestu tir comin Mynydd y Gwair er mwyn adeiladu fferm wynt yno.

Eisoes, mae Cyngor Abertawe wedi pleidleisio o blaid y cynllun i adeiladu 16 o dyrbinau gwynt.

Llywodraeth Cymru sydd â'r gair olaf, fodd bynnag, gan mai tir comin yw'r ardal.

Bu gwrthwynebiad i'r cais yn lleol gan rai oedd yn dweud y byddai'n anharddu ardal brydferth.

Fe wnaeth cwmni RWE npower Renewables ailwampio eu cais gwreiddiol yn dilyn pryderon ynghylch yr effaith ar yr ardal.

Dywed y cwmni y bydd y fferm wynt yn cynhyrchu 48 MW o drydan - digon ar gyfer bron 25,000 o gartrefi.

Safle da

Yn ôl llefarydd ar ran y cwmni, mae'r safle'n un da ar gyfer fferm wynt.

"Mae'r fferm wynt wedi'i chynllunio'n dda ac mae hi mewn safle anghysbell gyda ffynhonnell wych o wynt y tu mewn i ardal TAN 8 ddynodedig," meddai.

"Cafodd hyn oll eu cydnabod yn ystod yr ymchwiliad cyhoeddus gafodd ei gynnal yn 2011."

Bu'n rhaid i'r cwmni ail-feddwl am y cynllun wedi i Farnwyr y Llys Apêl yn Llundain ddileu penderfyniad cynharach i gymeradwyo'r cynllun i godi 19 tyrbin.

Cyn hynny cafwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod haf 2010 i apêl cwmni RWE npower yn erbyn Cyngor Abertawe oedd wedi penderfynu gwrthod y cais cynllunio.