Heddlu'r De yn diswyddo dau blismon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Cafodd y Ditectif Gwnstabl Jeffrey Davies ei garcharu am dair blynedd yn Awst 2013

Mae dau blismon gyda Heddlu De Cymru wedi cael eu diswyddo yn dilyn ymchwiliad gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC).

Fe gafwyd y Ditectif Arolygydd Phillip Camm a'r Ditectif Sarjant Richard Jones yn euog o gamymddwyn difrifol ar ddiwedd gwrandawiad pum niwrnod.

Roedd yr honiadau yn eu herbyn yn ymwneud â'r modd y delion nhw gyda honiadau o droseddau rhyw yn erbyn cyn blismon arall, y Ditectif Gwnstabl Jeffrey Davies.

Cafodd Davies ei garcharu am dair blynedd yn Awst 2013, wedi i lys ei gael yn euog o ymosodiadau rhyw ar ddwy fenyw, Menyw A a Menyw C. Fe'i cafwyd yn ddieuog o gyhuddiad arall yn erbyn Menyw B.

DS Jones oedd rheolwr DC Davies, a DA Camm oedd ei oruchwyliwr. Roedd y ddau yn gweithio yng ngorsaf heddlu Merthyr Tudful.

Maleisus

Fe gafodd honiadau o droseddau rhyw eu gwneud yn erbyn DC Davies yn dyddio'n ôl i 2010 ac yn ymwneud â dwy fenyw.

Ni chafodd cwynion ffurfiol eu gwneud i'r materion tan i Adran Safonau Proffesiynol yr heddlu gael eu galw, ac fe ddaeth yr IPCC i'r casgliad nad oedd DA Camm wedi cyfeirio cwyn Menyw B yn gywir nac wedi ei thrin fel dioddefwr trosedd rhyw - yn wir fe wnaeth drin y gŵyn fel un maleisus.

Yn ôl yr IPCC, doedd DS Jones ddim wedi cyfeirio cwyn Menyw A yn gywir.

Fel rhan o'r ymchwiliad fe ddatgelwyd nifer o e-byst a dogfennau gan DS Jones oedd yn amhriodol ac yn rhywiol eu naws.

Cafodd un ddogfen ei chreu'r diwrnod wedi'r gŵyn gan Menyw B ac roedd yn cynnwys nifer o gyfeiriadau enllibus amdani.

Roedd DS Jones wedi ceisio dileu'r dogfennau o'i gyfrifiadur pan ddaeth yn ymwybodol o ymchwiliad yr IPCC.

Nid oedd DA Camm wedi herio ymddygiad Jones ac fe gafodd ei ddiswyddo pan ddaeth i'r amlwg ei fod wedi dweud celwydd wrth yr IPCC mewn cyfweliad.

'Diwylliant cantîn'

Dywedodd Comisiynydd yr IPCC Jan Williams: "Roedd honiadau'r ddwy fenyw yn erbyn DC Davies yn rhai difrifol iawn ac fe ddylen nhw fod wedi cael eu trin felly o'r cychwyn.

"Roedden nhw'n fenywod bregus oedd wedi troi at yr heddlu, ond yna wedi dod yn destun camddefnydd ymddiriedaeth ofnadwy.

"Ni chafodd yr honiadau eu cyfeirio at Adran Safonau Proffesiynol yr heddlu fel oedd yn briodol ac ni chafodd yr honiadau eu hymchwilio'n drylwyr.

"Dim ond pan gafodd yr honiadau eu cyfeirio at yr adran y cafodd cyhuddiadau eu dwyn yn erbyn Davies, gan arwain at yr euogfarnau.

"Fe wnaeth yr ymchwiliad hefyd ddatgelu'r hyn y gellir ei disgrifio fel 'diwylliant cantîn' yn yr uned heddlu lle'r oedd sylwadau ac ymddygiad amhriodol yn cael eu gweld fel cellwair diniwed.

"Mewn gwirionedd roedd yr iaith a ddefnyddiwyd mewn e-byst a dogfennau yn gwbl amhroffesiynol, yn sarhaus ac yn dangos diffyg parch llwyr i'r menywod oedd yn cwyno."

Fe gafodd trydydd swyddog, Arolygydd gyda Heddlu'r De, rybudd o weithredu wedi i banel disgyblu benderfynu bod angen iddo wynebu achos o oedi gormod cyn delio gydag adroddiad o drosedd honedig gan Davies yn erbyn Menyw A.

'Gadael i lawr'

Dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu'r De Peter Vaughan: "Mae pawb o'r swyddogion ar y rheng flaen i fyny ataf i fy hun wedi synnu ac yn teimlo wedi ein gadael i lawr gan ymddygiad y plismyn yma.

"Does dim amheuaeth bod arnom ymddiheuriad i'r menywod yma gan fod ymddygiad y swyddogion wedi bod ymhell islaw'r safonau y byddwn yn disgwyl gan Heddlu'r De.

"Rydym wedi astudio miloedd o e-byst er mwyn gweld os yw ymddygiad o'r fath yn fwy cyffredin. Yn syml, dyw e ddim, ac yn amlwg mae mwyafrif llethol ein 5,000 o swyddogion a staff yn gwybod nad oes lle i gyfathrebu enllibus ac ni fyddwn yn ei ddioddef.

"Methodd Sarjant Jones a'r Arolygydd Camm ymddwyn yn y modd proffesiynol yr wyf yn disgwyl gan fy swyddogion.

"Mae eu diswyddo yn dangos y byddwn bob tro'n gadarn pan mae'n dod yn fater o gamymddwyn gan staff."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol