Ymchwiliad i farwolaeth mewn tafarn

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau eu bod yn cynnal ymchwiliad ar y cyd i farwolaeth gweithiwr tafarn yn Abertawe.

Fe gafodd y dyn 20 oed anafiadau difrifol ar ôl digwyddiad yn nhafarn Walkabout ar Wind Street yn ystod oriau man bore Llun, Chwefror 24.

Bu farw yn ysbyty Treforys ar Chwefror 28.

Mae teulu'r dyn a'r crwner wedi cael gwybod.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni eu bod nhw'n cydymdeimlo a theulu a chyfeillion y dyn.

Ychwanegodd: "Ein consyrn mwyaf yw diogelwch ein holl gwsmeriaid a staff ac rydym yn cydweithio gyda'r gwasanaethau brys yn Abertawe er mwyn canfod beth yn union ddigwyddodd."