Cyn athro: Euog o gamdrin disgyblion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y troseddau wedi digwydd tra roedd Martin Smith yn dysgu yn Llundain yn ystod y 1970au a'r 1980au.

Mae cyn athro cynradd yn euog o gamdrin dau fachgen yn ei gartref.

Roded Martin Smith, 64 oed o Rhydaman, wedi cael ei arestio a'i gyhuddo wedi i'r bechgyn, sydd nawr yn ddynion, gysylltu a chyfathrebu â'i gilydd ar wefannau Facebook a Friends Reunited.

Fe gafodd ei gyhuddo yn Llys y Goron Woolwich o ymosodiad anweddus ac o anweddustra niferus ar sawl achlysur rhwng 1979 ac 1982.

Roedd Smith yn athro bryd hynny mewn ysgol yn Camberwell, Llundain.

Clywodd y llys bod y troseddau wedi digwydd yn ei fflat yng ngorllewin Norwood.

Roedd Smith yn codi ofn ar y bechgyn, oedd rhwng 8 a 10 oed ar y pryd, gyda straeon ysbryd, fel arfer yn cynnwys milwyr o'r Rhyfel Byd Cyntaf, cyn eu camdrin.

Roedden nhw'n aros dros nos yn ei fflat er mwyn gallu mynd ar deithiau ysgol amrywiol yn gynnar y bore wedyn.

Roedd un dyn yn honni iddo deimlo presenoldeb ysbryd yn ystod ymweliad â hên neuadd gerddoriaeth, cymaint oedd dylwanwad straeon Smith.

Dywedodd y dyn wrth y rheithgor bod y gwir wedi dechrau dod i'r amlwg pan gyfaddefodd wrth ei wraig bod athro wedi'i gamdrin.

Fe aeth â'i gwyn at yr heddlu ym mis Tachwedd 2011, ac fe gysylltodd swyddogion gydag ail berson oedd wedi cadarnhau bod camdrin tebyg wedi digwydd iddo yntau pan roedd wedi aros yn fflat y cyn athro.

Roedd Smith wedi gwadu'r honiadau ac yn dweud bod yr ail ddyn wedi'i rybuddio y byddai'n "ei gael" wedi iddo gael ei guro â chansen.

Fe fydd yn cael ei ddedfrydu ar Ebrill 11.