Golau'r haul yn achosi tân

  • Cyhoeddwyd

Golau'r haul yn adlewyrchu ar ddrych yn yr ystafell wely wnaeth achosi tân mewn tŷ ym Mhenarlâg, Sir y Fflint, brynhawn Gwener yn ôl y diffoddwyr tân.

Cafodd dau griw eu gyrru o orsaf dân Glannau Dyfrdwy ac mae dyn a menyw oedrannus wedi eu hanfon i'r ysbyty.

Bu'n rhaid iddyn nhw ddefnyddio offer anadlu arbennig i ddiffodd y tân.

Roedd un claf yn dioddef o sgil effeithiau anadlu mwg tra roedd y claf arall yn dioddef o sioc.