O Wcráin i Gymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Veronica: Cwympo mewn cariad â'r delyn pan oedd yn dair oed

Bydd telynores o'r Wcráin yn troi cefn ar drafferthion ei gwlad am gyfnod byr wrth gystadlu yng Ngŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru 2014 yng Nghaernarfon fis nesaf.

Bydd Veronica Lemishenko yn cystadlu yn erbyn rhai o delynorion gorau'r byd yng nghystadleuaeth y Prif Gerddor.

Dywedodd y delynores 24 oed: "Wrth gwrs, mae'r sefyllfa yn Wcráin yn peri gofid i bawb.

"Dechreuais baratoi ymhell cyn i'r trafferthion gychwyn ond rwy'n edrych 'mlaen at ddod i Gymru.

"Mae fy nheulu wedi cefnogi fy mhenderfyniad i gymryd rhan a chystadlu ar ran fy mamwlad.

"Maen nhw'n gwybod pa mor bwysig yw cerddoriaeth i mi - rwy'n credu'n gryf ym mhŵer cerddoriaeth i uno a chysylltu pobl.

'Heddwch'

"Yn fy marn i, mae cerddorion tu hwnt i'r byd politicaidd ond mewn rhai sefyllfaoedd mae'n anodd peidio ymateb - ond rwy'n credu y dylai pobl o bob cwr o'r byd uno er mwyn cael heddwch.

"Rwy'n astudio yn Rwsia ar hyn o bryd ond mae fy mam yn Wcráin ond diolch byth rydym wedi derbyn cadarnhad ein bod yn gallu dod i Gymru."

Mae Veronica a'i mam, Alla, wedi derbyn fisas i fynychu'r ŵyl saith niwrnod sy'n cychwyn ar Ebrill 20.

Dechreuodd diddordeb mawr y delynores amryddawn yn yr offeryn pan oedd yn dair mlwydd oed wrth fynd gyda'i rhieni i weld 'Swan Lake':

"Yng ngherddorfa Tŷ Opera Khakiv fe welais a chlywais y delyn am y tro cyntaf a chwympo mewn cariad yn syth'' meddai.

Bydd y drydedd Ŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru yn croesawu cystadleuwyr a pherfformwyr o 26 wlad.