Airbus i wynebu cyhuddiadau dros farwolaeth gweithiwr

  • Cyhoeddwyd
Donald Williams
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Donald Williams yn yr ysbyty wedi'r digwyddiad yn 2011

Bydd cwmni Airbus yn wynebu cyhuddiadau wedi i weithiwr gael ei ladd ar eu safle ym Mrychdyn.

Bu farw Donald Williams, 62 oed o Fwcle, Sir y Fflint, yn yr ysbyty ym mis Tachwedd 2011 wedi iddo gael ei wasgu rhwng peiriannau yn y ffatri.

Ddydd Gwener, roedd y cwmni o flaen ynadon yn Yr Wyddgrug wedi i'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch ddwyn achos yn eu herbyn.

Yr honiad yw bod Airbus wedi methu â sicrhau diogelwch Mr Williams, wedi methu ag asesu'r risg o weithio gyda thractor, ac wedi methu rhoi hyfforddiant digonol i ddefnyddio'r offer.

Bydd yr achos yn cael ei glywed yn Llys Ynadon Wrecsam ar Ebrill 10.

Fis Tachwedd y llynedd, dywedodd cwest i farwolaeth Mr Williams mai anffawd oedd achos ei farwolaeth.