Marwolaeth carcharor: Cyhuddo dyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw'r carcharor 45 oed yn ystod oriau mân bore Iau yng Ngharchar Caerdydd

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau fod dyn wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth yng Ngharchar Caerdydd.

Bu farw Darren Thomas, 45 oed, yn y carchar yn oriau man fore Iau, Mawrth 6.

Mae llefarydd ar ran y Gwasanaeth Carchardai yn dweud ei fod wedi cael ei ddarganfod yn ei gell tua 3.25yb.

Fe alwyd am ambiwlans ond fe gyhoeddwyd ei fod wedi marw am 4yb.

Cafodd Colin Capp, sy'n 22 oed, ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos gerbron ynadon Caerdydd fore Sadwrn.

Mae teulu Mr Thomas yn dal i dderbyn cefnogaeth gan swyddogion arbenigol yr heddlu, sy'n dweud eu bod dan deimlad mawr wedi'r digwyddiad.

Nid yw'r teulu am wneud sylw ar hyn o bryd, ond maen nhw wedi cyhoeddi llun o Mr Thomas.

Mae'r crwner wedi cael gwybod ac mae'r ymchwiliad yn parhau.