Campwaith Constable mewn arddangosfa yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Salisbury Cathedral from the Meadows (1831)Ffynhonnell y llun, Amgueddfa Gen Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'Salisbury Cathedral from the Meadows (1831)' yn un o gyfres o ganfasau anferth "chwe troedfedd" yr artist

Mae un o'r lluniau enwoca' gan artist o Brydain yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru am chwe mis.

Yn ôl adroddiadau, roedd tirlun Salisbury Cathedral from the Meadows 1831 ymysg y gweithiau yr oedd John Constable yn fwya' balch ohono.

Caerdydd yw rhan gyntaf taith y tirlun ledled Prydain, a dywedodd yr amgueddfa y byddai'r benthyciad yn ychwanegu at y casgliad presennol o dirluniau.

Ychwanegodd y prif gyfarwyddwr ei fod o'n gobeithio y byddai ymwelwyr yn bachu ar y cyfle i "weld y darlun pwysig hwn".

Dywedodd David Anderson: "Rydym ni wrth ein boddau ein bod ni'n cael croesawu un o gampweithiau celf Prydain yma i'r Amgueddfa Genedlaethol.

'Gweddu'n berffaith'

"Fe fydd Salisbury Cathedral from the Meadows 1831 yn gweddu'n berffaith i'n casgliad o gelf hanesyddol yn ystod ei gyfnod yma yng Nghaerdydd."

Fe fydd y Constable yn cael ei arddangos gyda A Cottage in a Cornfield - darn arall gan yr artist sydd â'i gartref yn yr amgueddfa - yn ogystal â gweithiau gan Turner, Wilson a Van Gogh o'r casgliad cenedlaethol.

Mae'r arddangosfa yn rhan o bartneriaeth pum mlynedd o hyd rhwng pump o sefydliadau gyda chefnogaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri a'r Gronfa Gelfyddydau.

Ers 1983, mae'r darlun o Gadeirlan Salisbury wedi bod ar-fenthyg yn yr Oriel Genedlaethol yn Llundain, cyn i oriel y Tate ei brynu am £23.1m fis Mai y llynedd.

Fe gafodd y darlun ei arddangos yn gyntaf yn Arddangosfa Haf yr Academi Frenhinol yn 1831 yn Birmingham, a dywedodd Constable ei fod o am i gymaint o bobl â phosib weld y llun.

Fe gyfeiriodd Constable at y llun fel "The Great Salisbury" gan ysgrifennu fod rhai wedi dweud wrtho "fy mod wedi ei gael i edrych yn well nag unrhywbeth arall i mi ei wneud".

Fe fydd y darlun yn cael ei arddangos yng Nghaerdydd o Fawrth 7 i Fedi 7.