Stormydd: £4m ychwanegol i awdurdodau lleol atgyweirio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Effeithiodd y llifogydd ar Ddeganwy yn Sir Conwy ym mis Rhagfyr 2013

Mae Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru, Alun Davies, wedi cyhoeddi y bydd £4.2 miliwn o arian ychwanegol ar gael er mwyn atgyweirio amddiffynfeydd llifogydd gafodd eu difrodi gan y stormydd diweddar.

Mae'r gweinidog yn barod wedi addo £3 miliwn i dalu am waith cynnal a chadw brys, yn bennaf yn siroedd Conwy, Dinbych, Ceredigion a Phenfro.

Bydd yr arian ychwanegol yn cael ei dalu'n uniongyrchol i gynghorau.

Mae'r llywodraeth eisoes wedi cyhoeddi fod arian ar gael i helpu'r diwydiant twristiaeth a physgotwyr sydd wedi dioddef yn sgil y tywydd garw.

'Gwaith ar frys'

Dywedodd Mr Davies: "Rydym yn gwybod fod y tywydd diweddar wedi bod yn eithafol, a bod ardaloedd yr arfordir yn enwedig wedi bod yn gweithio'n galed i drwsio'r difrod ac i sicrhau bod amddiffynfeydd yn gwneud eu gwaith.

"Mae'r arian ychwanegol mewn ymateb i geisiadau awdurdodau lleol.

"Mae'r arian yn benodol ar gyfer gwaith ar frys i atgyweirio amddiffynfeydd er mwyn diogelu pobl, cartrefi a busnesau.

"Fe wnaeth arolwg diweddar ddangos fod ein hamddiffynfeydd wedi gwneud eu gwaith yn dda a bod dros 99% o'r cartrefi mewn ardaloedd risg wedi eu diogelu, gan arbed bywydau ac atal bron i £3 biliwn o ddifrod i eiddo."

Bydd 22 o gynghorau Cymru yn gwario cyfanswm o £6.2 miliwn, gyda £1 miliwn yn cael ei neilltuo i Gyfoeth Naturiol Cymru.

Yn y cyfamser, bydd y diwydiant twristiaeth yn y gogledd yn derbyn £723,000 gan gronfa cymorth Llywodraeth Cymru.

Ac mae yna gronfa arall wedi ei sefydlu i helpu pysgotwyr i dalu am offer sydd wedi eu difrodi.

Bydd gwaith trwsio ar amddiffynfeydd môr yng Nghonwy yn unig yn costio dros £5 miliwn, yn ôl y cyngor sir.

Disgrifiad o’r llun,
Llifodd y dŵr dros waliau'r cei yng Nghonwy ar ddiwedd 2013

Dywedodd Cyngor Sir Conwy bod peiriannwyr wedi archwilio'r amddiffynfeydd a'r traethau wedi stormydd mis Rhagfyr a Ionawr.

Roedd y difrod yn sylweddol.

Dywedodd y cyngor eu bod wedi gwneud cais i Lywodraeth Cymru am "fwy na £5m" ym mis Ionawr.

Mae nifer o gynghorau wedi bod yn cyfri cost y difrod wedi'r tywydd diweddar.

Yn Aberystwyth mae disgwyl i waith trwsio ar y promenâd gostio £1.5m, ond fe allai'r gost derfynol fod yn uwch.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol