Achub ail ddynes o fewn 24 awr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eric Jones
Disgrifiad o’r llun, Roedd y wraig wedi llithro 100metr ar eira a rhew wrth geisio dod i lawr o gopa'r Wyddfa.

Am yr ail dro o fewn 24 awr, mae mynyddwraig arall wedi cael ei hachub oddi ar yr Wyddfa, wedi iddi syrthio ar eira caled a rhew.

Roedd y wraig, a gredir i fod yn ei 50au, wedi cyrraedd y copa ac wedi llithro 100 metr wrth ddychwelyd i lawr Llwybr Pen y Gwryd..

Doedd ganddi ddim offer arbenigol.

Roedd 20 aelod o dîm achub mynydd Llanberis wedi'u hanfon i'w helpu ynghyd â phump o dîm Glaslyn a 10 o'r RAF Fali.

Dywedodd John Grisdale, cadeirydd tîm achub mynydd Llanberis: "Roedd hi wedi'i chleisio'n ddrwg ond mi lwyddodd i gerdded oddi ar y mynydd gyda chymorth y tîm."

Fe'i cludwyd i'r ysbyty yng nghar ei gŵr.

"Er bod cryn dipyn o'r eira wedi diflannu, mae 'na rai ardaloedd lle, os nad oes ganddo chi'r offer cywir, y gallech chi golli'ch troedle ac arwain at lithriad."

2il dro mewn 24 awr

Dyma'r ail dro o fewn 24 awr i rywun lithro ar yr Wyddfa.

Bu'r un timau achub wrthi am bump awr bnawn ddoe yn achub gwraig 31 oed o Lundain, oedd wedi llithro 100m ar eira a rhew wrth geisio dod i lawr o'r copa, ac wedi mynd yn gaeth ar graig.

Roedd wedi dioddef anafiadau i'w phelfis.

Dywedodd John Grisdale nad oedd ganddi offer arbenigol gyda hi chwaith.

Straeon perthnasol