Apêl am wybodaeth am ymosodiad rhyw ar ferch ifanc

  • Cyhoeddwyd
Lluniau cctv
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn awyddus i siarad gyda dwy ddynes oedd yng Nghasnewydd ar noson y digwyddiad

Mae ditectifs Heddlu Gwent sy'n ymchwilio i ymosodiad rhywiol difrifol ar ferch 13 oed wedi apelio am wybodaeth.

Digwyddodd yr ymosodiad ar nos Sadwrn, Mawrth 1, yng Nghasnewydd.

Mae'r heddlu yn credu y gallai dwy wraig oedd yng nghanol Casnewydd rhwng 7.00 a 7.15yh ar y noson fod â gwybodaeth allai eu helpu.

Mae swyddogion am ddod o hyd i un wraig oedd yn gwisgo dillad tywyll, yn cario bagiau ac yn cerdded i mewn i'r orsaf fysiau o gyfeiriad y Stryd Fawr/cylchdro Old Green, cyn aros ger un o'r arhosfannau.

Ychydig wedi 7.10, roedd gwraig arall, mewn top gwyn, gyda chlustffonau neu 'earmuffs', wedi gadael y bws ac yn cerdded i lawr Stryd Upper Dock tuag at Stryd Skinner cyn troi am Stryd Commercial.

Mae'r heddlu yn credu bod y ferch ifanc a'r troseddwr wedi dal y bws yn yr orsaf ac wedi gadael y bws ger yr Harvester, Heol Malpas, a cherdded tuag at Hollybush Close lle digwyddodd y drosedd am 7.30yh.

Mae dyn 26 oed o ardal Casnewydd yn y ddalfa mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 gan ddefnyddio cyfeirnod 491 1/3/14.