400 o swyddi yn y fantol ym Mhowys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dros 100 wedi protestio yn erbyn toriadau ym mis Chwefror

Mae Cyngor Powys wedi cymeradwyo eu cyllideb, fydd yn arwain at golli 400 o swyddi.

Bydd treth cyngor yn y sir yn codi 4.5% wrth i'r cyngor geisio arbed £20m o'r gyllideb ar gyfer 2014/15.

Mae hyn yn cyfateb i godiad o ryw £43 y flwyddyn ar gyfer eiddo Band D.

Yn ogystal, mae'r cyngor wedi cytuno i doriad o 75% i gludiant cyhoeddus, dod a gwasanaeth pryd-ar-glud i ben a torri 15% i'r gwasanaeth Cyngor ar Bopeth (CAB).

Roedd rhaid gohirio cyfarfod o'r cyngor llawn ar Chwefror 25 wedi saith awr o drafod, a hynny heb ddod i benderfyniad.

Daeth 100 o brotestwyr i'r cyfarfod hwnnw, ond cafodd ei ohirio i alluogi i gynghorwyr ystyried cynlluniau newydd.

Roedd cynllun i haneru cyllideb Cyngor ar Bopeth, ond cafodd y penderfyniad ei hail-ystyried wedi i deiseb gyda 5,000 o enwau arni gael ei chyflwyno.

Un oedd yn protestio yn y cyfarfod yr wythnos diwethaf oedd Rosie McConnell.

Dywedodd: "Rydw i wedi darllen y gyllideb newydd ac o be' dwi'n ei ddeall mae'n waeth na'r cyntaf, gyda rhai gohiriadau."

Ychwanegodd: "Rydw i yn erbyn pob toriad. Mae'n rhaid i ni ddod o hyd i ffyrdd o gefnogi pobl yn ein cymunedau."

Ddydd Mercher, pleidleisiodd 38 o blaid y cynlluniau ac 18 yn erbyn. Penderfynodd 5 ymatal eu pleidlais.

Straeon perthnasol