Colli 145 o swyddi yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
MacobFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd cadeirydd Macob bod amodau masnachol wedi cael effaith ar y cwmni

Mae 145 o swyddi wedi cael eu colli yng Nghaerdydd yn dilyn y newyddion bod cwmni contractio Macob wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Mae pencadlys y cwmni wedi ei leoli yng Ngwaelod y Garth ac mae swyddfa arall ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Macob oedd yn gyfrifol am ddatblygu Ysbyty Dewi Sant yn y brifddinas, Ysgol Gynradd Gymunedol Doc Penfro a warws L'Oreal yn Llantrisant.

Y nhw hefyd sy'n berchen ar y Gyfnewidfa Lo, ond ni fydd y newyddion yn effeithio ar y cynllun i ail-ddatblygu'r safle.

Mae John Kelly a Nigel Price o gwmni Begbies Traynor wedi cael eu penodi fel gweinyddwyr.

Dywedodd John Roberts, cadeirydd Grŵp Macob: "Mae'r amodau masnach wedi ei gwneud hi'n amhosib i gwmnïau contractio sicrhau gwaith am bris ymarferol."

Cafodd Macob ei sefydlu yn 1981 ac mae chwe adran o'r cwmni yn cael eu rhestru ar eu gwefan, gan gynnwys adrannau datblygu a peirianyddol.

Dywedodd y gweinyddwyr bod adran sgaffaldiau y cwmni wedi ei hachub.

Mae Macob Exchange wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda Chyngor Caerdydd a Julian Hodge Bank am ddatblygu'r Gyfnewidfa Lo yn ganolfan breswyl a busnes.