Wyth yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad ar yr M4

  • Cyhoeddwyd

Mae wyth o bobl wedi eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gar a threlar ceffylau ger Pen-y-bont.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r gwrthdrawiad ar yr M4 rhwng cyffordd 36 Sarn a 37 Pîl, am tua 9.05yh nos Lun.

Daeth trelar ceffylau yn rhydd o'r Nissan Terrano coch oedd yn ei dynnu, wedi gwrthdrawiad gyda Vauxhall Insignia llwyd.

Aeth y Vauxhall oddi ar y ffordd, ac achubwyd un person gan ddiffoddwyr tân.

Cafodd pob un oedd yn rhan o'r digwyddiad eu cludo i'r ysbyty, a dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru bod dynes 35 oed wedi dioddef anafiadau difrifol.

Dywedodd yr heddlu nad oedd y ceffylau wedi eu hanafu.